|

Smecherul de la DGASPC: dat afarã pentru abateri disciplinare si reangajat!

MAI RÃU CA LA TELEORMAN…Un lucrãtor social din cadrul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, Daniel Chiru, a câstigat procesul împotriva institutiei, care în luna mai i-a desfãcut contractul de muncã pe motive disciplinare. Daniel Chiru, unul din membrii PSD Bârlad, care a ajuns sã fie lucrãtor social la Centrul de Servicii Comunitare cu „pile” de partid, a contestat decizia de concediere si a avut câstig de cauzã, fiind concediat în mai si reangajat prin hotãrâre judecãtoreascã în septembrie. DGASPC Vaslui trebuie sã-l si despãgubeascã, plãtindu-i salariile neîncasate! Cei de la DGASPC au arãtat cã omul avea un comportament nefiresc unde lucra, sfida conducãtorul unitãtii, dãdea de bãut copiilor, viziona filme deocheate în prezenta acestora si alte abateri grave. Judecãtorii vasluieni au considerat cã dispozitia de concediere este neclarã si nemotivatã de cel care a întocmit-o, adicã de cei de la DGASPC. Surprinzãtor, nu s-a fãcut apel la decizia instantei, desi se putea în termen de 10 zile de la comunicare, urmând ca, cel care a fãcut decizia de concediere cu carente legislative dând „apã la moarã” pentru a fi anulatã de instantã, sã fie cercetat de conducerea DGASPC!

Daniel Chiru, unul din membri PSD Bârlad, care este nelipsit de la actiunile partidului, fiind omul bun la toate, a primit acum câteva zile sentinta de la Tribunalul Vaslui, în litigiul de muncã avut cu angajatorul sãu, DGASPC Vaslui. Acesta a fost concediat în luna mai a.c, în urma constatãrii Comisiei de Disciplinã, cã a încãlcat numeroase regulamente si norme de conduitã, având conflicte cu conducerea Complexului de Servicii Comunitare 2 (CSC 2). Acolo a fost transferat de la Complexul de Servicii Comunitare 1 (CSC1), unde era încadrat ca lucrãtor social, adicã supraveghetor al unor copii care locuia într-o casã familialã. Dupã concediere, Chiru a dat în judecatã DGASPC, pentru a anula decizia de concediere si a reusit sã obtinã anularea ei! Si reîncadrarea pe acelasi post. „Reclamantul sustine faptul cã dispozitia de concediere este  neclarã si nemotivatã, nelegalã si netemeinicã, în conditiile în care nu se face vinovat de niciuna dintre faptele mentionate în cuprinsul dispozitiei de concediere, desfacerea contractului sãu de muncã fiind dispusã în mod abuziv”, precizeazã judecãtorul vasluian în motivatia deciziei de a anula decizia de concediere si dispune reîncadrarea lui Daniel Chiru la acelasi loc de muncã, iar institutia trebuie sã-i dea salariile neîncasate, cu toate sporurile aferente.

Abateri extrem de grave constate si probate cu martori!

„A mai arãtat intimata care sunt abaterile: îndeplinirea sarcinilor de serviciu într-un mod defectuos, anume: întârzierea în mod repetat la program; Nepreluarea în mod corespunzãtor a schimbului de turã; Abordarea unui comportament sfidãtor fatã de colegi dar si fatã de coordonatorul compartimentului administrativ; Prezentarea la serviciu în tinute lejere de vacantã care nu erau conforme cu respectarea legii; în timpul programului viziona filme si asculta muzicã pe laptopul personal, astfel încuraja beneficiarii la urmãrirea acestor programe împreunã dar si facilita accesul acestora la documentatia serviciului de pazã; nu participa la predarea turelor, sub pretextul cã pleacã pe teren nu se mai întorcea la serviciu în ziua respectivã; întârzia de fiecare datã la program desi a lucrat doar schimbul I (desi întârzia acesta avea un ritual personal în începerea programului – îsi fãcea baia corporalã folosind bãile din cadrul centrului si obisnuia sã se bãrbiereascã în cabinetul medical lãsând chiuveta în conditii deplorabile iar prosopul folosit de cãtre acesta aruncat în cabinet); submina autoritatea colegilor (adresa cuvinte jignitoare, denigratoare, vulgare la adresa colegelor de serviciu si folosea gesturi obscene, cu tentã sexualã, în prezenta rezidentilor încurajând astfel de comportamente si din partea lor); fãcea abuz de informatiile din dosarele rezidentilor instigându-i pe acestia împotriva personalului de pe turele în care acesta nu-si efectua serviciul pentru a arãta cã în tura lui nu se petrec evenimente deosebite; atrãgea beneficiarii (copiii – n.r.) în locuinta acestuia în vederea consumului de alcool si îi trimitea în centru sub o stare avansata de ebrietate si hãrtuia cu tentã sexualã prietenele tinerilor rezidenti din centru ; folosea laptopul personal, tableta si telefonul în vederea urmãririi filmelor în timpul programului dar si a unor site-uri care din punct de vedere moral nu sunt indicate (chiar interzise) în educarea si reabilitarea rezidentilor din cadrul acestui centru. La enumerarea celor prezentate mai sus lucrãtorul social a fost vizibil iritat îsi dorea doar sã stie numele angajatilor care au depus declaratii în acest sens”, mai scrie judecãtorul vasluian în motivare. Si cu toate acestea, cu toti martorii din dosar care au confirmat abuzurile fãcute de lucrãtorul social, pentru cã decizia de concediere fãcutã (voit oare??) total în batjocorirea legii, a obligat judecãtorul sã respecte legea si sã anuleze decizia de concediere, dispunând reîncadrarea lui Daniel Chiru, care, dupã cum se vede, nu are ce cãuta în preajma tinerilor din centrele familiale sau rezidentiale al DGASPC Vaslui! Surse din rândul colegilor lui Chiru ne-au precizat cã acesta ameninta în stânga si în dreapta cã, dacã nu câstigã procesul va vorbi, spunând cã „Eu am dat destul când m-a încadrat”! Am încercat sã luãm legãtura cu Daniel Chiru, dar acesta a refuzat sã dicute cu reporterii nostri ca sã-si spunã punctul de vedere.

DGASPC Vaslui face pasul înapoi si sanctioneazã … pe cine a facut concedierea!

Am solicitat însã un punct de vedere de la DGASPC Vaslui. Rãspunsul oficial ne-a lãsat cu gura cãscatã, deoarece, desi se putea face apel la sentinta datã de Tribunalul Vaslui, prin care DGASPC a pierdut procesul si i s-a anulat o decizie de concediere, institutia vasluianã n-a fãcut apel!

„Referitor la solicitarea dumneavoastrã telefonicã cu privire la cazul unui salariat reintegrat în functia de <<lucrãtor social>> în baza unei sentinte civile executorii de admitere a contestatiei formulate de acesta, cu privire la desfacerea contractului individual de muncã, vã comunicãm urmãtoarele: Motivul care a stat la baza deciziei de a nu urma calea legalã de atac a sentintei civile mai sus invocate, constã în asumarea culpei salariatului care a redactat si emis actul administrativ de sanctionarea a angajatului care a fãcut obiectul cercetãrii disciplinare, respectiv desfacerea contractului individual de muncã. Concret, asa cum se rezumã din cuprinsul sentintei civile, asupra actului administrativ emis de cãtre institutia noastrã a intervenit sanctiunea nulitãtii absolute, desi în cadrul întâmpinãrii au fost înaintate înscrisuri ce vizau probe cu privire la conduita profesionalã neadecvatã a salariatului sanctionat. Drept urmare, exercitarea dreptului de apel în termenul prevãzut nu s-a mai justificat datoritã lipsei motivelor întemeiate de efectuare a acestui demers legal. Pe cale de consecintã, se va dispune cercetarea disciplinarã a salariatului din culpa cãruia s-a ajuns la situatia prezentatã, iar functie de rezultatele acestei proceduri se vor adopta mãsurile legale.”, a precizat Irina Câmpeanu, purtãtorul de cuvânt al DGASPC Vaslui.