|

SOC LA COMUNE: sute de miliarde de lei vechi tãiate din bugetele primãriilor vasluiene!

INCREDIBIL… Dupã ce în cursul zilei de vineri, aprobaserã în Guvern proiectul legii bugetului de stat, în aceeasi zi, dar în timpul noptii, Ministerul Finantelor Publice a publicat un nou proiect de buget cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decât în varianta initialã. Si asta nu a fost totul. Cei 81 de primari de comune din judetul Vaslui s-au trezit cu bugete mai mici cu 400.000-1 milion de lei fatã de varianta initialã. La o medie de 600.000 de lei, bani pierduti de cele 81 de primãrii comunale, fatã de proiectul initial, rezultã o „gaurã” de 48 milioane lei, bani cu care s-ar fi putut face multe investitii. În schimb, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, e fericit. A primit în plus, tot vineri noaptea, prin modificarea indicatorului pe cap de locuitor, de la 400 la 450 de lei, încã 25 de milioane de lei. Adicã liderii PSD au luat de la amãrâtele comune si le-au dat baronilor de la Consiliile Judetene, pentru ca acestia sã-si poatã controla mai usor „supusii” din teritoriu!

Prin noul proiect de buget, de vineri noaptea, suma de 11,36 de miliarde de lei a fost alocatã doar pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, mult mai mult decât înainte. „În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecãrei unitãti administrativ-teritoriale, se repartizeazã începând cu luna urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentei legi, urmãtoarele cote: a) 15% la bugetul local al judetului; b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al cãror teritoriu îsi desfãsoarã activitatea plãtitorii de impozit pe venit; c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor. Suma corespunzãtoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit, estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, se repartizeazã în mod egal judetelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispozitia consiliului judetean”, aratã noul proiect de buget, publicat vineri seara. Anterior acestei repartizãri erau, corespunzãtor cu ordinea de mai sus, de: 15% la bugetul local al judetului; 60% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al cãror teritoriu îsi desfãsoarã activitatea plãtitorii de impozit pe venit; 5% pentru constituirea unui fond la dispozitia consiliului judetean; 20% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

Bani mai multi pentru Consiliul Judetean si o formulã nouã, prin care sefii CJ Vaslui pot controla mai usor primarii

„În cadrul fiecãrui judet, fondul la dispozitia consiliului judetean se repartizeazã integral în anul 2019 comunelor, oraselor si municipiilor, prin hotãrârea consiliului judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã, pentru sustinerea programelor de infrastructurã care necesitã cofinantare localã, precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitãtile administrativ-teritoriale din judet, în mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectã în bugetele locale ale unitãtilor administrativ-teritoriale, la o pozitie de venituri distinctã. Pentru repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judetean are obligatia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sã solicite în scris tuturor unitãtilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinatiile prevãzute. Hotãrârea consiliului judetean se comunicã directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului administratiei judetene a finantelor publice, institutiei prefectului si unitãtilor administrativ-teritoriale din judet”, mentioneazã noul proiect de buget. Mai pe întelesul tuturor, conducerea CJ Vaslui va avea un control strict asupra primarilor, cãrora le vor finanta proiectele sau nevoile comunitãtilor, în functie de culoarea politicã.

S-au trezit, sâmbãtã dimineata, cu bugete micsorate de pânã la 10 miliarde lei vechi!

Dar partea tare abia acum vine! Vineri seara, Ministerul de Finante a anuntat cã „din suma corespunzãtoare cotei de 17,5%, cumulatã cu suma corespunzãtoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, încasatã anterior publicãrii prezentei legi, se repartizeazã bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, în completarea veniturilor proprii, proportional cu necesarul stabilit pe total judet, pentru asigurarea unui buget de functionare, astfel: a) 450 lei/ locuitor/an pentru judete, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judet; b) nu mai putin de 12 milioane lei/an/municipiu; c) nu mai putin de 6 milioane lei/an/oras; d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai putin de 2 milioane lei/an/comunã”. În schimb, anterior era mentionat cã suma corespunzãtoare cotei de 20%, cumulatã cu suma corespunzãtoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, se repartizeazã bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pentru asigurarea unui buget de functionare, astfel: a) 400 lei/locuitor/an pentru judete, dar nu mai mult de 250 milioane lei/an/judet; b) 1.200 lei/locuitor/an pentru municipii, dar nu mai putin de 20 milioane lei/an/municipiu; c) 1.200 lei/locuitor/an pentru orase, dar nu mai putin de 6 milioane lei/an/oras; d) 1.200 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai putin de 2 milioane lei/an/comunã. Aici a fost bomba care i-a socat pe primari. „Vineri dupã-amiazã, când am ajuns acasã, mã bazam pe un buget frumos. Sâmbãtã dimineatã, surprizã! Modificând cotele de la 1.200 de lei la 1.000 de lei pe locuitor, m-am trezit cu un minus de 9 miliarde de lei. Alti colegi cu care am discutat au mai putin chiar si cu 10 miliarde. Este incredibil! Ne-au spus cã ne dau bani pentru plata cheltuielilor sociale, pentru plata persoanelor cu handicap si pentru a acoperi diferentele de contracte la salariile de 3.000 de lei din constructii si iatã ce ne-au fãcut! Ne-au luat totul. Ne lasã fãrã bani”, s-a plâns un primar, la adãpostul anonimatului.

Dumitru Buzatu e multumit: „E bine, cum sã nu fie bine?”

L-am contactat ieri dimineatã pe Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. „Este bine, vor fi bani mai multi, cum sã nu fie bine? Nu stiu cifrele pentru judetul Vaslui, am fãcut unele simulãri, dar sã asteptãm cifrele oficiale”, a spus Buzatu. Cum sã nu fie bine, câtã vreme institutia pe care o conduce va avea un buget de 230-240 milioane lei, una din cele mai mari din istoria judetului? Si ministrul Finantelor a confirmat varianta lui Buzatu, desi este de asteptat sã fie multe scandaluri, atunci când se vor face calculele în teritoriu. „Primarii de comune, având un minim de 2 milioane de lei pe comunã, sigur cã nu au cum sã fie nemulțumiți. Gândiți-vã cã nu e primãrie de comunã cu buget sub 2 milioane de lei. Primãrii de orașe și municipii… Nevoile sunt la fiecare nivel foarte mare, dar nu putem sã dãm bani într-o direcție și douã treimi s-o lãsãm fãrã bani”, a declarat Eugen Teodorovici, întrebat fiind dacã proiectul aratã în acord cu ceea ce au spus primarii cã necesitã. „Cu siguranțã vor vedea cifrele, își vor face bugetele și își vor da seamã cã nu e vorba de tãiere. Guvernul nu taie din banii bugetelor locale”, mai spunea ministrul. Dar dupã cum anticipeazã unii primari, vor fi mari probleme cu banii anul acesta.