|

Societatea Transurb, reclamatã la ITM pentru neacordarea repausului sãptãmânal

CONFLICT… Rãzboi în toatã regula la Transurb, între conducerea societãtii si Sindicatul Liber si Independent. Liderul organizatiei de salariati continuã sã scoatã la ivealã neregulile din cadrul companiei. Acesta a depus ieri, 11 februarie, o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui prin care denuntã nerespectarea Contractului Colectiv de Muncã (CCM) si neacordarea repausului sãptãmânal. Acestia reclamã încãlcarea clauzei din contract potrivit cãreia documentul este valabil pânã la data de 31.12.2018, dacã acesta este denuntat si încep negocierile, precum si faptul cã anumiti conducãtori auto lucreazã peste 14 zile consecutiv, încãlcând Codul Muncii, art. 137. Nu este prima oarã când sindicatul anuntã ITM-ul de neregulile din societate, în special nerespectarea repausului sãptãmânal. Spre exemplu, în urma unui control efectuat anul trecut la Transurb, la sesizarea liderului de sindicat, ITM a constatat cã “potrivit pontajelor lunare, existã un numãr semnificativ de salariati pentru care angajatorul nu asigurã cele 48 de ore de repaus sãptãmânal consecutive, conform prevederilor art. 137 alin. 3 din Codul Muncii”.

Dincolo de aceste reclamatii depuse la ITM, liderul de sindicat a primit ieri decizia de concediere din cadrul SC Transurb SA Vaslui. În aceasta se aratã cã membrii Comisiei de disciplinã au constatat cã “salariatul Ionitã se face vinovat de încãlcarea dispozitiilor art. 35 si 37 din Regulamentul de Ordine Interioarã, art. 39 alin. (2) lit. b) si c) din Codul Muncii precum si obligatiile din Contractul Individual de Muncã si fisa postului. Salariatul s-a prezentat la serviciu sub influenta bãuturilor alcoolice, fapt constatat atât de testarea cu aparatul alcooltest cât si recunoscut de salariatul învinuit prin notele explicative date în timpul cercetãrii prealabile. Fapta este deosebit de gravã din urmãtoarele considerente: prin fapta sa, Ionitã Vasile Samir a pus în pericol integritatea cãlãtorilor precum si a celorlalti participanti la trafic. Domnul Ionitã Vasile Samir face parte din Comisia care testeazã salariatii cu privire la consumul de bãuturi alcoolice, iar prin fapta sa a afectat seriozitatea si oportunitatea acestei comisii. Domnul Ionitã Vasile Samir este lider de sindicat si formator de opinie în rândul salariatilor, si în calitatea sa de lider si exemplu de urmat a afectat grav valorile pe care salariatii societãtii sunt obligati sã le respecte”.

“Când am fost testat cu alcooltestul nu eram în timpul programului”

Liderul a anuntat cã va contesta decizia la Tribunalul Vaslui si va cere daune morale conducerii. “Zilele urmãtoare voi contesta decizia la Tribunalul Vaslui. Am vorbit deja cu o doamnã avocat, care culmea, în urmã cu ceva timp, pe când era jurist la o institutie publicã din judet, a pierdut un proces chiar pe aceastã spetã. Conducerea voia sã concedieze un angajat, l-a testat cu un aparat alcooltest, i-a iesit alcoolemie în aerul pur expirat, i-a desfãcut contractul de muncã, dar omul a contestat apoi decizia în instantã si a câstigat. Nu-mi fac griji cã nu voi câstiga, si stiti de ce? Pentru cã în momentul în care am fost testat, adicã la ora 04:22, când mi-a iesit 0,27m mg/l în aerul pur expirat, nu eram în timpul programului. Îl începeam la ora 06:10. Eu venisem mai devreme, pentru cã o dusesem pe sotia mea la serviciu. Plus cã fusesem chemat din ziua mea liberã. Dupã o orã jumãtate, am cerut sã fiu testat din nou, iar atunci a iesit zero. Am contestat acel aparat alcooltest cumpãrat din comert. Nici Politia nu poate da o sanctiune dacã aparatul cu care a testat soferul nu este omologat, ei însã au putut. Nu va rãmâne asa, voi merge în instantã si voi cere daune morale pentru toatã aceastã situatie”, a declarat Ionitã Samir, liderul sindicatului.

“Nu au avizul ITM si nici acordul sindicatului”

Acesta continuã seria dezvãluirilor, vorbind despre drepturile nerespectate ale salariatilor, precum si despre sesizãrile depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncã. În ultima astfel de reclamatie, acesta denuntã nerespectarea Contractului Colectiv de Muncã (CCM) si neacordarea repausului sãptãmânal.”Doresc sã sesizez Inspectoratul Teritorial de Muncã cu privire la nerespectarea Contractului Colectiv de Muncã si respectiv neacordarea repausului sãptãmânal. La 01.02.2019, conducerea a pus în practicã un program de lucru cu opt zile consecutive de lucru si patru zile de repaus. În acest caz, nu au avizul ITM si nici acordul sindicatului. Mentionãm cã sunt conducãtori auto care lucreazã peste 14 zile consecutiv încãlcând Codul Muncii, art. 137. În calitate de presedinte al sindicatului reprezentativ din unitate vã aduc la cunostintã cã datoritã amânãrilor din partea conducerii, anul trecut am semnat contractul în luna a VI-a, dar am avut o clauzã trecutã în contract potrivit cãreia contractul este valabil pânã la data de 31.12.2018. În adresa 1378 din 31.10.2018 am denuntat Contractul Colectiv de Muncã si am cerut finalizarea negocierii lor pânã pe data de 31.12.2018. În adresa 1558/7.12.2018 am fost anuntati cã negocierile au început. Prin Convocarea nr. 15/04.01.2019 am fost invitati la prima rundã de negocieri în data de 09.01.2019. Avem procese verbale de la trei runde de negocieri, iar acum ni se spune cã CCM trebuie negociat abia în luna a cincea. Vã rog sã luati mãsurile necesare”, se aratã în notificarea depusã la ITM.

Ce i se mai reproseazã liderului de sindicat: “a intrat în biroul meu fãrã sã batã la usã”

RECLAMATIE… Situatia tensionatã si conflictualã de la Transurb este demonstratã si de referatul pe care directoarea Mariana Plãcintã l-a înaintat Comisiei de Disciplinã anul trecut, cu privire la comportamentul liderului si viceliderului de sindicat. “În fiecare zi, cei doi salariati desfãsoarã activitãti cu caracter sindical, perturbând activitatea colegilor si pe a mea, intrând în biroul meu fãrã a cere permisiunea, netinând cont cã sunt ocupatã sau cã am invitati din afara societãtii sau cã sunt cu diverse persoane în birou. Cei doi salariati folosesc un limbaj necuviincios, au o atitudine de indisciplinã vãditã, expunându-mã unor situatii penibile atunci când mã aflu în curtea societãtii. Astfel, în data de 01 februarie 2018, în timp ce mã aflam în curtea societãtii, cei doi salariati au început sã strige dupã mine si sã îmi vorbeascã pe un ton necuviincios, fãrã sã tinã cont de faptul cã în curtea societãtii se aflã alti salariati, cãlãtori, persoane strãine, expunându-mã unor situatii penibile. În data de 06.02.2018, în timp ce mã aflam într-o discutie cu reprezentanti ai SC Aquavas, domnul Ionitã a intrat în biroul meu fãrã sã batã la usã si fãrã sã astepte sã fie invitat, netinând cont cã mã aflu într-o discutie cu alte persoane si pur si simplu a intervenit în discutie fãrã sã accepte sã astepte sã termin discuta cu persoanele vizitatoare, ceea ce i-a determinat pe invitati sã pãrãseascã biroul fãrã a mai finaliza negocierile pe care le purtam în acel moment. Fatã de aceste aspecte, vã rog sã dispuneti verificarea faptelor descrise sub aspect disciplinar”, se aratã în referatul întocmit de directorul SC Transurb SA Vaslui.