|

Soferii vasluieni amendati în tãrile UE vor putea fi executati silit acasã

MODIFICÃRI… Conducãtorii auto români care au primit o amendã rutierã în alt stat al Uniunii Europene (UE) pot sã fie executati silit pentru acea amendã si în România, desi nu autoritãtile române au fost cele care au aplicat sanctiunea. Acest lucru este posibil în temeiul legislatiei europene, care obligã statele membre ale Uniunii sã recunoascã si sã punã în executare sanctiunile pecuniare rutiere aplicate în alte state membre. Astfel, dacã un român primeste o amendã de circulatie în Olanda, aceasta va putea fi pusã în executare în România.

Temeiul în baza cãruia se poate face recunoasterea si executarea amenzilor rutiere primite de români în alte state membre ale UE este clarificat de Decizia-Cadru a Consiliului 2005/214 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a sanctiunilor financiare. Aceastã decizie a avut rolul de a facilita si determina, printre altele, aplicarea transfrontalierã a amenzilor rutiere contraventionale. Astfel, o amendã rutierã contraventionalã primitã de români într-un stat membru al Uniunii Europene poate fi recunoscutã si executatã în România. Pentru a se ajunge la o astfel de executare, în România, a amenzilor rutiere aplicate într-un alt stat UE, este nevoie sã existe o decizie definitivã de sanctionare prin care o persoanã sã fi fost amendatã pentru încãlcarea legislatiei rutiere într-un stat membru al UE. O altã conditie este ca acea decizie sã fi fost adoptatã fie de o instantã, fie de o autoritate administrativã.