|

Spitalizare gratuitã în cazul agresiunilor si accidentelor cu autor necunoscut

VESTE BUNÃ… Spitalele din judetul Vaslui scapã de o cheltuialã anualã uriasã dupã ce Camera Deputatilor a decis, ca victimele accidentelor sau agresiunilor cu autor necunoscut sã fie exceptate de la plata cheltuielilor ocazionate de asistenta medicalã. Unitãtile medicale nu vor mai da victimele în judecatã pentru a-si recupera banii, ci se vor adresa Fondului National Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate (FNUASS).

Desi Instanta Supremã din România a stabilit, anul trecut, cã agresorii sunt cei de la care se recupereazã banii, spitalele nu puteau face acest lucru, pentru cã multe dintre agresiuni si accidente aveau autori necunoscuti. Astfel, unitãtile medicale încercau sã-si recupereze cheltuielile medicale, în instante, de la victimele acestor incidente cu autor necunoscut. Legea sãnãtãtii va interzice aceastã practicã dupã ce deputatii au dat miercuri votul decisiv pe o modificare în acest sens a legii. Proiectul mai are nevoie si de aprobarea sefului statului ca sã se aplice.

Spitalele îsi vor recupera banii de la FNUASS

Cheltuielile medicale pricinuite de agresiunile sau accidentele cu autor neidentificat nu vor mai fi puse asadar de spitale în sarcina victimelor. În plus fatã de textul senatorilor, deputatii au mai propus un amendament prin care sã fie clar stabilit cã aceste cheltuieli se vor recupera din decontare de la Fondul National Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate. Legea sãnãtãtii nu cuprindea, pânã acum, o referire expresã cu privire la aceste cheltuieli, iar victimele erau puse adesea sã plãteascã, aratã initiatorii proiectului. Asta, desi Înalta Curte a dat o decizie fixã pe acest subiect si care lãmureste faptul cã nu pot fi puse în seama victimei cheltuielile medicale necesare în urma vãtãmãrii aduse prin fapta unei persoane a cãrei identitate nu este cunoscutã. În practicã, aratã initiatorii proiectului de lege, victimele care nu voiau sã poarte un proces cu spitalul, cedau presiunilor si plãteau cheltuielile pe care, în mod normal, spitalul trebuia sã le recupereze de la autorii agresiunilor sau accidentelor. În situatiile în care autorii nu erau descoperiti, spitalul era cu atât mai interesat sã recupereze cumva banii, iar victima infractiunii era adesea somatã sã achite o cheltuialã care nu i se cuvenea. “Astfel, constrângerea victimei la plata daunelor prin amenintarea cu un proces, în cazurile în care nu existã nicio circumstantã care sã indice culpa victimei, constituie un abuz. Serviciile medicale în cazul victimelor agresiunilor ori ale accidentelor în care victima nu este în culpã sunt si trebuie sã fie suportate de stat”, mai precizeazã initiatorii proiectului de lege.