|

Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui scoate la concurs toate posturile de sefi de sectii si compartimente

ORGANIZARE… Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui scoate la concurs 23 de structuri pe care le are în subordine, potrivit unui anunt postat pe site-ul unitãtii medicale. Sunt vizate sefiile sectiilor Chirurgie Generalã, Obstetricã Ginecologie, Chirurgie si Ortopedie Infantilã, Ortopedie Traumatologie, ORL, Neonatologie, ATI, Neurologie, Medicinã Internã, Cardiologie, Boli Infectioase, Psihiatrie, Pneumologie, Pediatrie, UPU Smurd, ale Serviciului Judetean de Medicinã Legalã, Anatomiei Patologice precum si a laboratoarelor de radiologie si imagisticã medicalã, analize medicale si Bacteorologie.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin cinci ani în specialitatea postului. Nu pot participa persoanele sanctionate în ultimii doi ani de cãtre unitãtile la care au fost angajate sau de cãtre Colegiul Medicilor, precum si cele cãrora le-a încetat contractul de administrare. Aspirantii la fotoliile de conducere vor avea de sustinut un examen ce constã în trei probe: interviu – sustinerea proiectului de management, o probã scrisã si o probã clinicã sau practicã. Proiectul de management va viza propuneri de îmbunãtãtire a activitãtii si evolutia viitoare a sectiei, în timp ce proba scrisã se sustine din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare si legislatia secundarã aferentã. În ceea ce priveste proba clinicã sau practicã, aceasta se sustine în fata comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist. Înscrierile se fac la sediul SJU Vaslui, în termen de 15 zile de la publicare, iar concursurile se organizeazã în maximum 90 de zile de la aparitia anuntului în revista “Viata Medicalã”. Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui are în structurã 14 sectii, patru laboratoare, cinci cabinete, douã centre de sãnãtate mintalã, Unitatea de Primiri Urgente, precum si Serviciul Judetean de Medicinã Legalã si Serviciul de Anatomie Patologicã. Toate posturile de conducere vor fi scoase la concurs. La numirea în functia de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu, candidatii declarati reusiti vor încheia cu spitalul, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o duratã de trei ani.