|

Spitalul Judetean Vaslui angajeazã infirmiere si îngrijitoare

ANGAJÃRI… Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui a scos la concurs, pe perioadã nedeterminatã, trei posturi de îngrijitoare si douã posturi de infirmiere debutante. 18 octombrie este termenul pânã la care se pot depune dosarele de înscriere.

Ce mai mare unitate sanitarã din judet face angajãri de personal pentru mai multe sectii. Spitalul a scos la concurs trei posturi de îngrijitoare, putând participa orice persoanã cu minim scoalã generalã si nefiind impusã conditia de vechime de muncã. Astfel, se cautã câte o îngrijitoare pentru sectia Obstetricã-Ginecologie, Laboratorul de Analize Medicale si Laboratorul Radiologie si Imagisticã Medicalã. De asemenea, spitalul mai angajeazã douã infirmiere debutante pentru sectia A.T.I. si pentru sectia Chirurgie Generalã. Concursul de angajare se va organiza conform calendarului urmãtor: termenul limitã de depunere a dosarului este 18 octombrie, urmând ca proba scrisã sã fie sustinutã în data de 29 octombrie, ora 10:00, iar interviul pe 4 noiembrie, ora 10:00.