|

Spitalul si Ambulatoriul de specialitate din Bârlad vor fi legate printr-o pasarelã!

APROBARE…Gata cu problemele privind circuitele functionale dintre spital si Ambulatoriul Bârlad. Consilierii bârlãdeni au aprobat documentatia si indicatorii tehnico-economici (faza SF) pentru obiectivul de investitii „Construire pasarela de legãturã Ambulatoriu – Spitalul Municipal de Urgentã <<Elena Beldiman>>Bârlad”. Viitoarea constructie va avea o valoare de 655.309 lei (cu TVA), din care 564.184 lei (cu TVA) reprezintã cheltuieli cu constructii si montaj. Obiectivul de investitii este realizabil în circa 12 luni, din care 10 luni sunt dedicate executiei. Banii vor fi alocati în totalitate de la bugetul local.

La sedinta ordinarã a Consiliului Local Bârlad, consilierii bârlãdeni au aprobat în unanimitate un proiect de hotãrâre ce vizeazã obiectivul de investitii „Construire pasarela de legãturã Ambulatoriu – Spitalul Municipal de Urgentã <<Elena Beldiman>> Bârlad”. În expunerea de motive a proiectului, initiatorul, primarul Dumitru Boros, precizeazã cã spitalul are autorizatie sanitarã de functionare cu Plan Cadru de Conformare pentru anii 2017-2020, cu programe operationale anuale. Pentru problema infrastructurii spitalului s-au adoptat solutii pe termen scurt, dar fãrã a se solutiona problemele majore, precum rezolvarea eliminãrii riscului seimisc, din cauza vechimii cãdirilor, precum si a circuitelor functionale, iar acum se aflã în situatia suspendãrii activitãtii. Obiectivele realizãrii investitiei sunt: solutionarea problemei majore generate de lipsa circuitelor functionale, respectiv crearea unei noi cãi de comunicare între corpurile spitalului, asigurându-se astfel cel putin o cale de evacuare suplimentarã a sectoarelor de activitate ale spitalului bârlãdean. Proiectantul proiectului aprobat este SC Eurovest SRL Buzãu

„Clãdirea principalã (Corp A+B) în care îsi desfãsoarã activitatea majoritatea sectiilor este construitã în 1975, nu este consolidatã, prezintã risc seismic ridicat, nu respectã în totalitate cerintele ISU si nu poate asigura o activitate medicalã la standardele legislatiei în vigoare, din cauza vechi care nu asigurã circuitele functionale. În urmã constatãrii necesitãtii unei pasarele de legãturã dintre Corpurile A+B si Corpurile Ambulatoriului de specialitate C+D+E, care va solutiona problema circuitelor functionale, s-a propus construirea unei pãsãrele de legãturã cu urmãtorii parametri: regim de înãltime – parter si etaj; suprafatã construitã desfãsuratã propusã – 227,5 mp; suprafatã utilã propusã totalã – 198 mp; înãltimea maximã a clãdirii – 7,6 m; înãltimea utilã parter – 3 m; înãltimea utilã etaj – 3 m. Atât parterul cât si etajul vor avea o suprafatã utilã de 99 mp (hol pasarela – 99 mp).”, explicã primarul Dumitru Boros în expunerea de motive. Urmeazã ca executia proiectului sã fie scoasã la licitatie pe SEAP în momentul asigurãrii finantãrii.