|

Stadiul proiectului de refacere a infrastructurii de apã si canal din Bârlad si extindere a retelelor de alimentare cu apã | FACSIMIL

ÎN SFÂRSIT…Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerãrile Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”, care este coordonat de la nivel judetean, va fi implementat si la Bârlad, dupã mai bine de doi ani de eforturi si demersuri pornite de la nivel local. În acest moment, proiectul urmeazã sã fie publicat (peste douã zile) în Jurnalul Uniunii Europene, pentru a putea fi ulterior scos la licitatie pe Sistemul Informatic Colaborativ pentru Mediul Performant de Desfãsurare a Achizitiilor Publice (SICAP). Dupã 30 de zile se va cunoaste numele executantului lucrãrilor si data începerii acestora. Valoarea proiectului este de 46 de milioane de lei fãrã TVA, din care 85% este contributia Uniunii Europene.

Având în vedere interesul foarte mare manifestat de cetãtenii municipiului Bârlad din cartierele Centru, Tuguiata, Bariera Puiesti (Cotu Negru), Deal, Crâng, Complex Scolar, Munteni, Podeni si Garã în privinta demarãrii lucrãrilor de extindere si reabilitare a retelelor de apã, precum si a lucrãrilor de canalizare si reabilitare a canalizãrilor existente, Primãria Municipiului Bârlad a fãcut unele precizãri pentru ca populatia sã cunoascã adevãrul privind întârzierea scoaterii la licitatie a proiectului pentru Bârlad. Contractul de finantare a acestui proiect a fost semnat pe data de 05.12.2016, la Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM si are ca obiect acordarea finantãrii nerambursabile de cãtre AM POIM, pentru Bârlad, a sumei de 46 milioane lei, fãrã TVA, din care 85% este contributia Uniunii Europene, 13% a statului iar 2% vor fi suportati de la bugetul local; Obiectivul proiectului este „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentãrii cu apã a populatiei” si va avea drept rezultat final conectarea la sistemele de alimentare cu apã si canalizare a tuturor cetãtenilor din municipiu; Autoritãtile locale implicate în implementarea Proiectului au elaborat împreunã cu Operatorul Regional o strategie de dezvoltare a infrastructurii apei; În acest moment, proiectul urmeazã sã fie publicat (peste douã zile) în Jurnalul Uniunii Europene, pentru a putea fi ulterior scos la licitatie pe Sistemul Informatic Colaborativ pentru Mediul Performant de Desfãsurare a Achizitiilor Publice (SICAP). Dupã 30 de zile se va cunoaste numele executantului lucrãrilor si data începerii acestora.

„Implementarea acestui proiect la nivelul municipiului Bârlad este o urgentã majorã a localitãtii, în special la nivelul reabilitãrii retelelor de apã, întrucât aceastã infrastructurã este foarte veche (peste 50 de ani) si deterioratã, motiv pentru care este influentat negativ si pretul apei potabile. În plus, vechimea foarte mare a retelelor de apã si canal si faptul cã acestea au cedat în nenumãrate rânduri a împiedicat administratia publicã localã sã facã si investitii în infrastructura rutierã. În perioada imediat urmãtoare în cartierele mentionate vor fi montate panourile informative cu lista strãzilor pe care se vor face lucrãri.”, a precizat primarul Dumitru Boros, prin intermediul Biroului de Presã. Bârlãdenii interesati care sunt aceste strãzi si ce categorii de lucrãri se vor efectua o pot face accesând urmãtorul facsimil: Lista-strazi-apa-canal-si-extindere

Lista-strazi-apa-canal-si-extindere