|

Start Evaluare Nationalã: 3.502 elevi din judet sustin prima probã

EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a sustin astãzi, 18 iunie, prima probã a Evaluãrii Nationale, cea la limba si literatura românã. La nivelul judetului Vaslui, sunt 3.502 elevi înscrisi care vor sustine acest examen în 40 de centre. Evaluarea se va face în patru centre – Bârlad, Vaslui, Husi si Negresti. Cea de-a doua probã – la matematicã – va avea loc joi, 20 iunie, urmând ca rezultatele sã fie afisate pe data de 25 iunie.

Examenul de astãzi va începe la ora 9:00, moment în care în fiecare salã vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în sãli este permis pânã la ora 8:30. Timpul destinat elaborãrii unei lucrãri scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecãrui elev. Subiectele pentru Evaluarea Nationalã se elaboreazã în cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare, tinând seama de urmãtoarele cerinte: sã fie formulate clar, precis si în strictã concordantã cu programele pentru Evaluarea Nationalã, sã aibã un nivel mediu de dificultate, sã permitã rezolvarea în 120 de minute. Pentru elaborarea lucrãrii scrise, candidatii folosesc numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Candidatii care doresc sã corecteze o gresealã taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontalã. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc sã-si transcrie lucrarea, fãrã sã depãseascã timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de cãtre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrãrilor scrise. Colile folosite initial se anuleazã pe loc de cãtre asistenti,mentionându-se pe ele „Anulat”, se semneazã de cãtre asistenti si se pãstreazã în conditiile stabilite pentru lucrãrile scrise. La examenul de Evaluare Nationalã 2019, elevilor li se interzice sã introducã în sãlile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea. Altfel nu intrã în examen.