|

Statul român acordã subventii de 2.250 de lei pentru fiecare somer angajat de firmele de la Vaslui

MÃSURI…De aproape 30 de ani de zile, judetul Vaslui are o ratã a somajului printre cele mai ridicate din tarã, alãturi de judete din sudul României. Mai nou, Guvernul a aprobat o serie de subventii la nivelul a 2.250 lei pentru angajatorii care încadreazã persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu, fapt care ar ajuta la scãderea numãrului de someri din judet. Este vorba de Ordonanta nr. 60, din 5 iulie 2018, care modificã si completeazã o serie de acte normative din domeniul fortei de muncã. Concret, prin modificãrile aduse se stabileste cã, pentru încadrarea în muncã a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul subventiilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru somaj se majoreazã de la 900 lei la 2.250 lei, astfel: angajatorii care încadreazã în muncã, pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, absolventi ai unor institutii de învãtãmânt primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat; angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, absolventi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioadã de 18 luni; angajatorii care încadreazã în muncã, pe perioadã nedeterminatã, cu normã întreagã, someri în vârstã de peste 45 de ani, someri de lungã duratã, tineri NEET sau someri care sunt pãrinti unici sustinãtori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru fiecare persoanã angajatã din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncã sau de serviciu cel putin 18 luni; angajatorii care, în raport cu numãrul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în muncã persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceastã obligatie legalã, dacã încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã persoane cu handicap si le mentin raporturile de muncã sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru fiecare persoanã angajatã din aceastã categorie, 2.250 lei; angajatorii care încadreazã în muncã, cu normã întreagã, someri care, în termen de 5 ani de la data angajãrii, îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipatã partialã sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârstã, dacã nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipatã partialã, beneficiazã lunar, pe perioada angajãrii, pânã la data îndeplinirii conditiilor respective, de 2.250 lei. De asemenea, angajatorii care încadreazã tineri cu risc de marginalizare socialã si care beneficiazã de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiazã lunar, pentru fiecare persoanã din aceastã categorie, de o sumã egalã cu salariul de bazã stabilit la data angajãrii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referintã în vigoare la data încadrãrii în muncã, pânã la expirarea duratei contractului de solidaritate. În acelasi timp, cuantumul primei de activare acordatã somerilor înregistrati care nu beneficiazã de indemnizatie de somaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situatia în care se angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã de cel putin 3 luni. De asemenea au fost aduse modificãri Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã si Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de învãtãmânt superior. Odatã cu intrarea în vigoare a OG 60/2018, angajatorii care vor încheia, în conditiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, dupã caz, vor beneficia, la cerere, pe întreaga perioadã de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sumã în cuantum de 2.250 lei/lunã. Suma acordatã pânã acum era de 1.125 lei, în cazul ucenicilor, si 1.350 lei, în cazul absolventilor.