|

Studentii vasluieni care vor sã lucreze în Germania, pe perioada vacantei, se pot înregistra la AJOFM Vaslui

LOCURI DE MUNCÃ… Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui anuntã ȋnceperea perioadei de ȋnregistrare a aplicatiilor ȋn programul destinat studentilor care doresc sã desfãsoare o activitate lucrativã pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de varã 2020 (minim 2 luni). Pentru anul 2020, sunt disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier – gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industrialã si ȋn domeniul serviciilor.

Cei care doresc sã aplice pentru aceste locuri de muncã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii: vârsta cuprinsã ȋntre 18 – 35 ani, sã fie studenti la o facultate de stat sau particularã, acreditatã conform legii, la cursuri de zi, cunostinte bune/foarte bune de limba germanã. Documente necesare sunt urmãtoarele : copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni), fisã de solicitare – Bewerbung – completatã ȋn 2 exemplare la calculator, printatã fatã – verso si semnatã (formularul tipizat si instructiunile de completare a acestuia se gãsesc pe site-ul www.anofm.ro ->Comunicare >Materiale informative). De asemenea, studentii mai trebuie sã depunã si adeverintã de la facultate ȋn care sã se specifice anul de studii si ce tip de cursuri urmeazã studentul (tipizat facultate), adeverintã de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum si instructiunile de completare sunt postate pe site-ul ww.anofm.ro, 3 fotografii tip pasaport si copie permis de conducere (dacã este cazul). În vederea înregistrãrii aplicatiilor, studentii interesati de aceastã oportunitate, se pot adresa consilierului EURES din cadrul agentiei judetene/municipale pentru ocuparea fortei de muncã din judetul în care studiazã/domiciliazã. Ȋnregistrarea persoanelor se va desfãsura ȋn perioada 13.01.2020 – 14.02.2020.