|

Subiectele de la prima probã a Evaluãrii Nationale – “au avut anumite «capcane»“

EXAMEN… Prima probã a Evaluãrii Nationale, cea la limba si literatura românã, sustinutã ieri de elevii de clasa a VIII-a, s-a desfãsurat în judetul Vaslui fãrã incidente. Subiectele nu au avut un grad foarte mare de dificultate, însã putea sã-i punã în încurcãturã pe cei mai putin atenti sau nepregãtiti pentru acest examen. Profesoara Cristina Tunegaru, originarã din Husi, este de pãrere cã desi nu au fost “foarte dificile per ansamblu, anumite cerinte îi puteau pune în încurcãturã. Textul dramatic de la prima parte e destul de dificil de citit si înteles. Nu cred cã e foarte bine ales fragmentul, pentru cã nu explicã comportamentul personajului, nu îi sunt motivate reactiile. La subiectul al doilea sunt câteva fineturi la gramaticã, la punctele 5 si 6, la construirea subordonatei”, a declarat Cristina Tunegaru.

Elevii care au sustinut ieri examenul la limba si literatura românã au avut la primul subiect de redactat o argumentatie pe baza unui text al genului dramatic, adicã un fragment din “Ultima cursã” de Horia Lovinescu. De asemenea, acestia au avut de gãsit anumite sinonime, de mentionat rolului cratimei, de transcriere a unor cuvinte ce contin diftong si de formulare a unui enunt cu douã idei principale, respectiv secundare din text. La cel de-al doilea subiect a cãzut un fragment din „A fost o datã un scriitor foarte încãpãtînat” de Adina Nelega, pe baza cãruia elevii trebuiau sã rezolve cerinte precum mentionarea modului si timpului unor verbe, a functiei sintactice a unor cuvinte, transcrierea unei propozitii principale si a unei subordonate si construirea unei fraze cu douã propozitii – o subordonatã completivã directã introdusã prin conjunctia “dacã”. La punctul B al subiectului doi la românã la Evaluare Nationalã 2019, elevii au avut de redactat o naratiune de 150-300 de cuvinte în care sã prezinte o întâmplare petrecutã acasã sau la scoalã în timpul unei activitãti de lecturã. Ministerul Educatiei va publica la ora 15:00, baremul de corectare a subiectelor la românã la Evaluarea Nationalã 2019.