|

Suburbia Brodoc va fi asfaltatã în întregime, primarul Pavãl aduce asfalt pe 9 km de drumuri locale

INVESTITIE… Asa cum a promis, primarul Vasluiului, Vasile Pavãl, trece la asfaltarea suburbiei Brodoc, dupã ce firma care a câstigat lucrãrile la apã-canal în oras, Ludwig Pffeifer Timisoara, a terminat de montat retelele în aceastã zonã. În urmã cu o lunã de zile, primarul Pavãl anunta cã, pe capitolul “Transporturi – Lucrãri Noi”, municipalitatea intentiona sã aloce aproape 20 de milioane de lei în acest an. Mai bine de jumãtate din sumã urma sã fie alocatã pentru asfaltarea suburbiei Brodoc, acolo unde lucrãrile de montare a retelelor de apã-canal erau pe final, deci se putea trece la asfaltare. În toamnã, atunci când s-au înregistrat ploi torentiale, locuitorii din Brodoc au simtit cã nu au nicio sansã de a vedea asfalt în fata portilor, însã municipalitatea i-a anuntat cã vor asfalta toatã zona, imediat ce retelele de apã-canal sunt montate.

În situatia de la Brodoc sunt si strãzile D. Cantemir, Delea, cartierul veteranilor de rãzboi, care vor intra si ele la asfaltare, cel mai probabil, din varã. Acum, însã, primarul Pavãl propune CL Vaslui aprobarea unui mare proiect de asfaltare a suburbiei Brodoc, zonã care se va transforma radical, la final, mai ales cã acolo sunt deja retele de apã, gaze si canalizare. Primarul propune ca viitorul câstigãtor al licitatiei, care va fi desemnat în cel mai scurt timp, sã preia în lucru urmãtoarele strãzi: Bârladului, Constantin Brâncoveanu, Enãchitã Vãcãrescu, Ciocârliei, Lãcrãmioarelor, Nicolae Grigorescu, Zorilor, Puskin, Ghencea, Grãdinitei, Nicolae Titulescu, Horia, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 2, C. A. Rosetti, C. A. Rosetti 2, Aleea 10. Valoarea totalã a proiectului este de 34,7 milioane lei, din care valoarea lucrãrilor de constructii si montaj se ridicã la 27,7 milioane lei. Lucrãri principale estimate pentru viitoarele strãzi asfaltate din Brodoc, conform datelor din proiectul tehnic, care vor trebui respectate de cãtre firma câstigãtoare, sunt, în ordine: realizare strat nisip, în grosime de 5 cm/blocaj din piatrã brutã, în grosime de 30 cm, realizare strat de fundatie din balast, în grosime de 20 cm, realizare strat de bazã din piatrã spartã, în grosime de 12 cm, realizare strat de legãturã din BAD22,4, în grosime de 6 cm, realizare strat de uzurã din BA16, în grosime de 4 cm, realizare rigole, realizare trotuare pietonale adiacente strãzilor din pavele de beton/beton (acolo unde spatiul rãmas dintre carosabil si limita de proprietate este foarte mic), amenajare 10 strãzi laterale/legãturã pe o lungime de 15-19 m cu aceeasi structurã rutierã ca a strãzilor proiectate, adicã o lucrare la parametri de drum judetean. Totodatã, au fost prevãzute marcaje rutiere orizontale si panouri verticale pe toatã lungimea strãzilor.

Si alte strãzi din Vaslui vor beneficia de investitii în infrastructurã

Pe lângã zona Brodoc, care intrã la asfaltare, si alte strãzi sau cartiere din Vaslui intrã în lucru în acest an. Astfel, se va lucra la modernizarea strãzii Bucuresti, inclusiv prin realizarea unei parcãri adiacente, ceea ce va însemna reabilitare carosabil cu mixturã asfalticã pe o distantã de 1.700 mp, reabilitãri si parcãri adiacente pe strada Cazãrmii, din care parcãri adiacente pe 670 metri, plus reabilitare carosabil cu mixturã asfalticã        pe 1.600 mp, strada Pãcii – trotuare si parcãri adiacente pe o distantã de 350 metri, plus reabilitare carosabil cu mixturã asfalticã pe aproape 2.000 mp; cartier Dimitrie Bolintineanu – reabilitare carosabil cu mixturã asfalticã pe 1.875 mp; str. Scolii – încadrarea carosabilului cu bordurã mare pe 500 metri.