|

Subventii pentru crescãtorii de vaci

În perioada 15 iulie – 30 august, crescãtorii de bovine care au cel putin trei animale în exploatatie pot depune, la APIA, cereri de subventie. Banii, proveniti de la bugetul de stat, vor intra în conturile fermierilor cel mai devreme în luna octombrie. Anul trecut, subventiile au fost în valoare de 410 lei/cap de animal, iar, în acest an, cuantumul lor se va stabili, dupã depunerea tuturor cererilor, în functie de plafonul alocat de guvern.

Mult mai devreme decât anul trecut, când cererile de subventie pentru crescãtorii de bovine s-au putut depune abia în luna octombrie, în acest an crescãtorii de vaci vor putea face acest lucru în perioada 15 iulie – 31 august. La nivelul judetului Vaslui, în anul trecut, fermierii au depus 5247 cereri pentru 27000 de animale, o scãdere cu peste 3000 de capete ca în 2009, si numãrul exploatatilor care au solicitat aceastã subventie fiind sensibil mai mic, cu peste 400. În acelasi timp, dacã în 2009, crescãtorii de vaci au primit câte 571 lei/exploatatie la care s-au mai adãugat alti 44 de lei pentru fiecare cap de animal detinut, anul trecut subventia a fost în valoare de 410 lei/cap de animal detinut în exploatatie. Cererile se depun la centrele locale sau cel judetean al Agentiei de Plãti si Interventii pentru Agriculturã (APIA) Vaslui, pânã la data de 31 august. Pot beneficia de subventii crescãtorii de bovine, atât persoane fizice, cât si juridice, pentru exploatatiile înfiintate în perioada 1 februarie 2008 – 14 iulie 2011, inclusiv cei care si-au schimbat forma juridicã în acest an. Pentru a putea primi subventie, solicitantii trebuie sã detinã minim trei capete de bovine, cu vârste de peste sase luni la data înfiintãrii, iar exploatatia sã fie înregistratã în Registrul national al exploatatiilor la data solicitãrii primei. O altã conditie obligatorie este ca solicitantul sã facã parte dintr-o asociatie a crescãtorilor de animale. “Cererea de solicitare a primei pe exploatatie, aferentã fiecãrei exploatatii detinute, se depune individual sau prin reprezentant legal la centrul local sau judetean al APIA, unde este înregistratã exploatatia. Considerãm cã se vor pãstra exploatatiile care au primit subventii anul trecut, la care se vor adãuga eventualele exploatatii cu mai mult de trei animale înfiintate în acest an. Noi am înstiintat asociatiile de crescãtori de animale care primesc si subventii pentru pãsune cu privire la depunerea cererilor, si vom face acelasi lucru si prin intermediul primãriilor, astfel ca toti cei care au dreptul sã poatã beneficia de aceste subventii. Dupã data de 31 august, în functie de numãrul de cereri si plafonul acordat de guvern, se va stabili cuantumul primei pe cap de animal pentru anul 2011, iar banii aferenti vor fi virati în conturile crescãtorilor de animale chiar în acestã toamnã”, a declarat Petru Botez, directorul executiv APIA Vaslui. Trebuie stiut cã crescãtorii de animale din zonele defavorizate, respectiv cei din cele 10 comune din partea vesticã a judetului Vaslui, vor putea accesa, separat, si schema de sprijin financiar, de maxim 100 euro/cap de animal, acordat de Uniunea Europeanã, spre deosebire de subventiile pentru crescãtorii de bovine, care provin de la bugetul de stat.