|

Sute de elevi de la scolile din satele vasluiene sãrace vor primi masã caldã de la Guvern

AJUTOR… În baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, pentru un numãr de 150 de unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat din toatã tara, din care câteva sunt din judetul Vaslui, se vor asigura fonduri de la nivel central si în acest an. Suportul alimentar, de care vor beneficia sute de elevi din judetul nostru, constã, dupã caz, într-o masã caldã sau într-un pachet alimentar.

Variantele luate în calcul de Guvern sunt urmãtoarele: a) masã caldã, preparatã în regim propriu, pentru elevii din unitãtile de învãtãmânt în care existã cantinã cu avize de functionare, înregistratã sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, si spatiu adecvat de servire a mesei; b) masã caldã, în regim catering, pentru elevii din unitãtile de învãtãmânt în care nu existã cantinã pentru prepararea în regim propriu, dar în care existã un spatiu de servire a mesei sau un alt spatiu amenajabil în acest scop, iar produsele alimentare vor fi pãstrate pânã la servire în spatii amenajate în care sã existe conditii adecvate de manipulare si depozitare, la temperaturi adecvate care sã poatã fi monitorizate si controlate; c) pachet alimentar, pentru elevii din unitãtile de învãtãmânt în care nu existã nici cantinã si nici spatiu amenajabil în scopul servirii mesei. Produsele alimentare vor fi pãstrate pânã la servire în spatii amenajate în care sã existe conditii adecvate de manipulare si depozitare, la temperaturi adecvate care sã poatã fi monitorizate si controlate.

Doar elevii si prescolarii care vin la cursuri vor primi pachete sau o masã caldã

La solicitarea directorului unitãtii de învãtãmânt, cu aprobarea Consiliului de Administratie, ordonatorul principal de credite, în spetã primãria, va supune aprobãrii consiliului local diferentierea tipului de suport alimentar pe niveluri de învãtãmânt, în functie de specificul unitãtii de învãtãmânt dat de structura ciclurilor de învãtãmânt, de dispunerea geograficã, de programul scolar al elevilor sau de alti factori obiectivi. Pentru a obtine masa caldã de la scoalã, pãrintii sau reprezentantii legali ai copiilor trebuie sã depunã urmãtoarele documente: a) documente medicale care sã ateste intolerante, alergii alimentare sau afectiuni cronice, dupã caz, care sã îl determine pe pãrinte sau pe reprezentantul legal sã formuleze o altã optiune alimentarã; b) declaratie pe propria rãspundere a pãrintelui sau reprezentantului legal cu privire la apartenenta la o religie/cult/comunitate culturalã care restrictioneazã consumul anumitor alimente. Cât priveste produsele alimentare, în special acelea care se distribuie sub formã de pachete, acestea trebuie sã provinã de la unitãti înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor aflate pe teritoriul României si se distribuie sub formã ambalatã, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la conditiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, fiind transportate numai cu mijloace de transport autorizate si înregistrate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor. Si un amãnunt interesant: dreptul de a primi zilnic suportul alimentar îl au numai prescolarii si elevii prezenti la activitãtile didactice. Suportul alimentar nu se acordã pe perioada vacantelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrãtoare.