|

Tone de moloz aruncate ilegal la marginea Vasluiului

NECIVILIZATI… Aproape cã nu trece sãptãmânã fãrã ca vasluienii sã nu arunce gunoaie în locuri nepermise de pe raza municipiului, iar zonele în care ajunge molozul rezultat din diferitele lucrãri de amenajare sunt tot mai multe. Cea mai recentã rampã de gunoi a fost “deschisã”, zilele trecute, lângã fosta Baza Judeteanã de Aprovizionare Tehnico-Materialã (BJATM), spre exasperarea celor care locuiesc în zona respectivã.

La capãtul strãzii Racova, lângã calea feratã, existã o zonã unde vasluienii vãd aruncate tone de moloz, resturi menajere si tot felul de deseuri. Nimeni nu are curajul sã spunã cine depoziteazã gunoiul acolo, însã, cu sigurantã cei care fac asta au lipsit de la lectia de educatie civicã. Vasluienii din zonã se plâng cã, din cauza molozului, solul este afectat, iar plantele nu mai cresc. Pentru cã este în intravilanul orasului, responsabilitatea gestionãrii acestei situatii revine Primãriei Vaslui, care în colaborare cu Garda de Mediu si Politia Localã ar trebui sã-i tragã la rãspundere pe cei vinovati de poluare.

Serviciu special al Goscom pentru astfel de deseuri

În ultimii ani, mii de vasluieni au angajat echipe de zidari care le-au renovat apartamentele, iar resturile de materiale de constructii au fost aruncate în tomberoane, distrugând astfel masinile de colectare a deseurilor menajere. În acest sens, conducerea Goscom a rugat de mai multe ori populatia Vasluiului sã nu mai arunce bucãti de moloz în tomberoane. Foarte multi meseriasi, angajati la modernizarea apartamentelor, s-au conformat si au început sã arunce saci întregi plini cu cãrãmizi sau BCA-uri, pe câmp, la marginea orasului. Vasluienii care vor sã-si renoveze locuintele trebuie sã stie cã pot suna la operatorul de salubritate pentru a-si asigura tomberoane speciale la scara blocului. Ulterior, contra unei taxe, tomberoanele sunt preluate de operatorul respectiv si duse într-un loc special amenajat pentru astfel de deseuri.