|

Transportatorii vasluieni, verificati de inspectorii ITM

CAMPANIE…La jumãtatea lunii martie, inspectorii de muncã din cadrul ITM Vaslui au desfãsurat o amplã campanie privind respectarea de cãtre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea si executarea contractelor individuale de muncã. Actiunea a avut ca scop identificarea transportatorilor de mãrfuri si persoane care utilizeazã muncã nedeclaratã si încalcã prevederile legale privind încheierea, executarea si suspendarea contractului individual de muncã si luarea mãsurilor care se impun pentru determinarea acestora sã respecte prevederile legale în domeniul relatiilor de muncã.

Inspectorii de muncã au verificat si cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucrãtorilor în ceea ce priveste necesitatea respectãrii prevederilor legale în domeniul relatiilor de muncã si au avut în vedere inclusiv identificarea angajatorilor care utilizeazã ilegal munca copiilor si a tinerilor. Verificãrile au vizat si eliminarea neconformitãtilor constatate prin dispunerea de mãsuri obligatorii de intrare în legalitate si aplicarea sanctiunilor contraventionale corespunzãtoare, cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a lucrãtorilor în ceea ce priveste necesitatea respectãrii prevederilor legale în domeniul relatiilor de muncã. Campania de control s-a desfãsurat în ziua de 14 martie pe raza municipiului Vaslui, si în data de 19 martie pe raza municipiului Bârlad, împreunã cu lucrãtori din cadrul Serviciului Politiei rutiere si ai Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice. Astfel, au fost controlati în trafic 51 de transportatori. Dintre acestia, cinci angajatori au fost sanctionati contraventional pentru folosirea a 9 persoane care prestau muncã nedeclaratã. În vederea remedierii deficientelor constatate, transportatorilor li s-au dispus 17 mãsuri obligatorii cu termene precis stabilite. În cazul unui transportator identificat în trafic, care avea sediul social în alt judet, documentele premergãtoare specifice controlului pentru 3 persoane fãrã forme legale de angajare, au fost transmise inspectoratului teritorial de muncã în a cãrei razã avea declarat sediul social transportatorul respectiv, în vederea finalizãrii controlului. În cadrul campaniei au fost identificate 9 persoane care prestau muncã nedeclaratã, angajatorii respectivi fiind sanctionati contraventional cu amenzi în valoare de 20.000 de lei pentru fiecare persoanã, valoarea toatalã a amenzilor aplicate fiind de 120.000 de lei. Au fost constatate 23 de neconformitãti cu privire la neîncheierea în formã scrisã a contractelor individuale de muncã în ziua anterioarã începerii activitãtii, nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentarã, neîncheierea si netransmiterea în REVISAL în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii a contractelor individuale de muncã, neevidentierea orelor lucrate de fiecare salariat cu specificarea orei de începere si a celei de sfârsit a programului de lucru, nerespectarea prevederilor legale cu privire la contractele individuale de muncã cu timp partial.