|

Transporturile periculoase luate la control de ITM

CONTROALE….Inspectorii de muncã vasluieni au efectuat, în perioada aprilie – octombrie actiuni de control tematic, având în vedere impactul social si consecintele care pot avea loc în cazul unui accident rutier în care sunt implicate autovehicule care efectueazã transporturi rutiere de mãrfuri periculoase.

În cadrul actiunii, s-a urmãrit cu precãdere modul în care angajatorii respectã prevederile legale din domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã privitor la utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã, organizarea activitãtii de securitate si sãnãtatea în muncã, pregãtirea si instruirea personalului în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, supravegherea stãrii de sãnãtate a salariatilor, utilizare si întretinere a echipamentelor de muncã, destinate transportului rutier de mãrfuri periculoase.

Actiunea a fost inclusã în Programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2018 si desfãsurarea vizeazã atingerea urmãtoarelor obiective: diminuarea consecintelor sociale si economice negative care derivã din nerespectarea de cãtre angajatorii care desfãsoarã activitate în domeniul transportului rutier de mãrfuri periculoase, a prevederilor legale în domeniu. De asemenea, actiunea are în vedere si cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a angajatilor în ceea ce priveste necesitatea respectãrii prevederilor legale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã sau eliminarea tuturor neconformitãtilor constatate, prin dispunerea de mãsuri obligatorii de intrare în legalitate si aplicarea sanctiunilor contraventionale corespunzãtoare. În cadrul actiunii sunt vizati angajatorii care desfãsoarã activitãti economice de transport rutier de mãrfuri periculoase. În urma controalelor efectuate au fost constatate 21 de deficiente pentru care au fost dispuse mãsuri în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã.