|

Transurb bagã 34 de angajati în somaj tehnic: renuntã la taxatoare si îi obligã pe soferi sã vândã bilete

DECIZII… Criza provocatã de noul tip de coronavirus produce schimbãri si în rândul angajatilor din cadrul serviciului de transport public local. Conducerea societãtii Transurb Vaslui a anuntat cã, începând de astãzi, 30 martie, vor fi suspendate 34 de contracte individuale de muncã, ca urmare a reducerii frecventei de circulatie a mijloacelor de transport. Vor intra în somaj tehnic toate taxatoarele, cu exceptia unei persoane care iese la pensie, dar si zece soferi, doi angajati din atelierul de reparatie si unul din cadrul personalului TESA. Soferii care vor rãmâne în activitate sunt obligati sã preia si sarcinile taxatoarelor, adicã, de acum înainte, ei vor vinde si bilete cãlãtorilor. Interesant de remarcat este cã din rândul soferilor ale cãror contracte au fost suspendate fac parte membrii Sindicatului Liber si Independent, în frunte cu presedintele si vicepresedintele acestuia, cu care conducerea societãtii se aflã în conflict de o bunã perioadã de timp.

Consiliul de Aministratie al serviciului de transport public local, Transurb, a decis, zilele trecute, reducerea activitãtii pe perioada stãrii de urgentã. Astfel, au fost scoase din program o parte dintre curse, precum cele din Garã spre Zona Industrialã de la orele 07:55, 08:30, 10:20, 11:20, 12:15, 17:20, 18:20, 19:20, 20:05, 22:45, dar si alte curse spre Brodoc, Viisoara, Moara Greci, Protectia Copilului sau Policlinicã, de asemenea, cele programate la anumite ore în zilele lucrãtoare, precum si cele în zilele de sâmbãtã si duminicã. Nu au fost afectate cursele care duc oamenii spre fabricile sau companiile care încã îsi mai desfãsoarã activitatea, adicã cele din Garã spre Traian, Textila, Recumed, Avicola, Badoterm. Programul complet al traseelor si curselor rãmase în circulatie, îl puteti gãsi pe site-ul serviciului de transport public local: www.transurb.ro.

Sindicatul a cerut ca suspendarea contractelor de muncã sã se facã în functie de rezultatele obtinute

Tot în cadrul unei hotãrâri a Consiliului de Administratie, s-a decis suspendarea contractelor de muncã ale unui numãr de 34 de salariati pe perioada stãrii de urgentã: “Situatia nominalã a salariatilor care vor întrerupe activitatea în baza dispozitiilor art. 52 alin 1 lit. c) din Codul Muncii, va fi stabilitã de cãtre conducerea executivã a societãtii, ca urmare a consultãrii Sindicatului reprezentativ”. Într-o adresã trimisã conducerii societãtii, liderul sindicatului a propus sapte criterii în functie de care se pot face suspendãrile: “rezultatele obtinute si competenta profesionalã, persoanele care cumuleazã pensia cu salariul, persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de vârstã, persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare anticipatã, persoanele care îndeplinesc conditiile de pensionare anticipat partialã, se va înceta cumulul de functii, functiile cumulate devenind disponibile si dupã caz, anulate. Se au în vedere si persoanele care realizeazã venituri din alte activitãti, persoanele care nu au copii sau pãrinti în întretinere”. “Tinând cont de faptul cã dumneavoastrã nu respectati legea si de fiecare datã încercati sã interpretati dupã bunul plac prevederile legale si dialogul social, nu avem nicio îndoialã cã si de aceastã datã veti proceda taman invers”, a mai transmis liderul sindicatului.

Angajatii care intrã în somaj tehnic beneficiazã de o indemnizatie de 75% din salariul de bazã

Conducerea a decis, însã, un lucru pe care îl dorea de ceva timp: renuntare la taxatoare si obligarea soferilor sã vândã bilete. “Începând cu data de 28.03. 2020, societatea SC Transurb Sa Vaslui îsi reduce activitatea de transport public local, urmând ca, începând cu data de 30.03.2020, sã fie suspendate un numãr de 34 de contracte individuale de muncã urmãtorilor salariati. Vor fi suspendate toate contractele individuale ale angajatilor care ocupã postul de taxator, cu exceptia doamnei P. S., cãreia contractul individual de muncã va înceta ca urmare a emiterii de cãtre Casa Judeteanã de Pensii Vaslui a Decizie de pensionare. La data de 30.03.2020, personalul angajat pe postul de taxator va preda gestiunea la casieria societãtii, urmând sã ridice documentele aferente suspendãrii (decizia de suspendare) de la biroul de resurse umane. Salariatii cãrora le vor fi suspendate contractele individuale de muncã, beneficiazã de o indemnizatie de 75% din salariul de bazã corespunzãtor locului de muncã ocupat si se suportã din bugetul asigurãrilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu brut prevãzut de legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2020″, se aratã într-o informare adresatã salariatilor Transurb. De asemenea, printr-o notã de serviciu, îi informeazã cã “începând cu data prezentei Decizii (n.r. 16 martie) toti angajatii pe postul de conducãtor auto/sofer în cadrul SC Transurb au obligatia de a lua gestiune de bilete sub forma a douã cupoane de bilete flexi si douã cupoane de bilete de cãlãtorie”.

Sindicatul cere Directiei de Sãnãtate Publicã un control la Transurb

CONTROL… În timp ce majoritatea firmelor de transport din judet si-au oprit activitatea, pentru cã nu pot oferi cãlãtorilor distantarea de sigurantã de 1-2 metri, Transurb încã trimite pe traseu microbuze. Este si motivul pentru care liderul de sindicat Samir Ionitã a trimis o sesizare Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui: “Din cauza situatiei actuale, a restrictionãrii a mai multor factori de rãspândire a virusului SAR COV-2, vã aducem la cunostintã faptul cã în transportul local nu mai trebuie premisã utilizarea microbuzelor deoarece spatiul intern este foarte mic, iar posibilitatea rãspândirii virusului este foarte mare. Astfel, sãnãtatea în muncã si siguranta circulatiei sunt puse în pericol. Pe lângã toate acestea, conducerea obligã soferii sã ia gestiune de bilete si a urca pe microbuze, printr-o notã de serviciu cu caracter obligatoriu. Dorim o evaluare a acestei situatii grave si luarea unei decizii de oprire a transportului cu microbuzul pânã la ridicarea stãrii de urgentã decretate de cãtre Presedintele României”.