|

Trei aparate performante de anestezie, primite de Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui de la Ministerul Sãnãtãtii

DOTARE… Cea mai mare unitate sanitarã din judet a primit, la începutul acestei sãptãmâni, trei aparate performante de anestezie, prin intermediul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar-Îmbunãtãtirea Calitãtii si Eficientei Sistemului Sanitar, finantat de cãtre Banca lnternationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD).

Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui a primit de la Ministerul Sãnãtãții echipamente medicale performante pentru dotarea sectiei de Anestezie Terapie Intensivã. “În cadrul acestui proiect, spitalului nostru i-au fost repartizate trei aparate de anestezie pentru sectia de Anestezie si Terapie Intensivã. Astfel, au fost livrate, cu titlu gratuit, si puse în functiune douã aparate de anestezie standard cu monitoare de functii vitale si un aparat de anestezie de înaltã performantã cu monitorizare cardiovascularã avansatã si monitor functii vitale” a precizat conducerea SJU Vaslui. Proiectul derulat de Ministerul Sãnãtãtii, intitulat Îmbunãtãtirea Calitãtii si Eficientei Sistemului Sanitar, urmãreste dotarea cu aparaturã medicalã performantã a mai multor unitãti sanitare din tarã.