|

Trei scenarii puse pe masa Ministerului Educatiei pentru deschiderea anului scolar din septembrie

SCOALA… Începerea anului scolar 2020-2021 este o mare necunoscutã acum, în contextul epidemiei de coronavirus. Grupul interministerial care dezbate conditiile în care vor fi redeschise scolile, din toamnã, a primit de la Federatia Nationalã a Asociatiilor de Pãrinti trei variante, în functie de evolutia pandemiei de coronavirus si anume prezentã normalã la scoalã, 50% la scoalã-50% online, 100% online / la clasele pregãtitoare – a II-a, prezenta fizicã la scoalã indiferent de scenariu.

Prima variantã propusã este cea ca elevii sã revinã la scoalã normal, ca si în anii trecuti. Al doilea scenariu propus este jumãtate dintre elevi acasã si jumãtate sã meargã la scoalã. Scenariul presupune împãrtirea claselor si a grupelor în douã grupe, cu alternarea douã sãptãmâni prezenta fizicã la scoalã, cu douã sãptãmâni online. În acest caz, ora sã fie de minimum 45 de minute. La clasele începãtoare, elevii ar trebui sã se prezinte cu totii la scoalã, dar cu respectarea regulilor de distantare socialã, acolo unde infrastructura scolarã o permite. În acest scenariu, Federatia condusã de Iulian Cristache pune în vedere Executivului “obligativitatea ca lectiile sã fie transmise live, accesul la predarea online sã fie bidirectional, copiii de acasã sã aibã posibilitatea sã punã întrebãri sau sã rãspundã”. Tot în acest caz, biblioteca scolarã virtualã trebuie obligatoriu sã fie gata, cu resurse educationale deschise asa cum prevede de 9 ani articolul 70 din Legea educatiei. Pãrintii vorbesc despre programe scolare adaptate pentru mediul online, existenta unor manuale digitale interactive, obligativitatea evaluãrii în mediul online fãrã a se solicita acceptul pãrintelui/reprezentantului legal, obligativitatea ca elevii sã fie prezenti la orele online, obligativitatea ca elevii sã tinã tot timpul camerele video deschide în timpul orelor online (dacã elevul nu este cu camera deschisã sã fie declarat absent la ora respectivã).

Tot în scenariul al II-lea, pãrintii cer în propunerea oficialã trimisã grupului interministerial ca elevii de clasele a VIII-a si a XII-a sã sustinã fizic simularea examenelor si sã fie puse la dispozitie, încã din cursul semestrului 1, modele de subiecte. De remarcat cã lipsesc simulãrile de la clasele a VII-a si a XI-a.

Planul prevede ca profesorii sã-si desfãsoare activitatea didacticã în scoli si grãdinite (în scenariile: 50/50% sau chiar si 100% online).

Scenariul al III-lea: 100% online

“Este scenariul deloc agreat de cãtre FNAP-IP, bazându-ne pe nemultumirile elevilor/pãrintilor/profesorilor din perioada semestrului 2 al anului scolar 2019-2020 – se aplicã scenariul 2 prezentat mai sus – programe adaptate, profesori pregãtiti sã predea online, dotare cu aparaturã/internet”, precizeazã Federația.