|

Un bârlãdean a lãsat orasul fãrã Serviciul de Pasapoarte!

INCREDIBIL Municipiul Bârlad a rãmas fãrã Punctul Mobil al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) din strada George Enescu, nr.4, bloc G2, parter, acesta suspendându-si activitatea. Mãsura a fost luatã dupã ce unul dintre locatarii imobilului, pus la dispozitie de Primãria municipiului Bârlad pentru Punctul de Lucru Mobil, a refuzat sã semneze pentru instalarea unei antene de cãtre Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), care sã permitã preluarea cererilor online. Asa cã, cei care au nevoie de pasapoarte sunt nevoiti acum sã se deplaseze la Vaslui!

Desi în primul trimestru al anului, de la începutul functionãrii sale, Punctul Mobil de Lucru al Serviciului de Pasapoarte a rezolvat 391 de solicitãri, în conditiile în care functiona de douã ori pe lunã, martea de la 9.00 la 15.00, acest Punct Mobil s-a închis. Motivul este arãtat de Prefectura Vaslui, în comunicatul trimis la redactie, anume cã un vecin de la Blocul G2, din strada Enescu nr.4, a refuzat sã permitã instalarea antenei satelit pentru transmiterea online a cererilor de solicitare a pasapoartelor. „În aceste conditii solicitantii de pasapoarte sunt asteptati doar la sediul SPCEEPS din municipiul Vaslui, conform programului de lucru cu publicul afisat pe http://vs.prefectura.mai.gov.ro/serviciul-pasapoarte-program/. Cetãteanul are posibilitatea preschimbãrii pasaportului si înainte de expirarea termenului de valabilitate, fiind invitat sã se programeze pentru depunerea cererii de eliberare a pasaportului, atât online, cât si la sediul SPCCEPS în baza unui tichet de programare obtinut în ziua în care se solicitã depunerea cererii pentru pasaport.”, se mentioneazã în comunicatul Institutiei Prefectului Vaslui.

Schimbãri legislatve, care trebuie cunoscute

„Totodatã vã rugãm sã luati în considerare schimbãrile legislative ce se preconizeazã a intra în vigoare de anul acesta, si anume: Termenul de valabilitate al pasapoartelor simple electronice pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani va fi de 10 ani; Eliberarea pasaportului simplu temporar, pentru cazurile în care cetãtenii declarã cã nu doresc eliberarea unui pasaport simplu electronic, se va realiza în termenul legal prevãzut pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic; Eliberarea pasaportului simplu temporar, într-un termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii, va fi posibilã în cazurile prevãzute si de legislatia actualã (ex.: cãlãtoria în state între care existã stare de beligerantã ori conflict diplomatic, pasaportul care contine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã sau titularul a depus pasaportul pentru obtinerea unor vize), precum si pentru situatiile OBIECTIVE-DOVEDITE CU DOCUMENTE -în care, din motive de sãnãtate, familiale sau profesionale, este necesarã si urgentã prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu existã timpul necesar pentru emiterea unui pasaport simplu electronic.”, mai precizeazã Cristian Lapa, purtãtorul de cuvânt al Institutiei Prefectului Vaslui.

„Având în vedere problematica întâmpinatã în vara anului 2017, când au fost înregistrate întârzieri majore, atât la nivelul serviciului, cât si la nivelul întregii tãri, cu privire la programarea persoanelor pentru depunerea documentelor de eliberare a pasaportului simplu, dorim ca în perioada de vârf a anului 2018 sã venim în întâmpinarea cetãteanului cu o serie de mãsuri adaptate cerintelor acestuia, dupã cum urmeazã: Suplimentarea  numãrului de programãri, prin utilizarea la capacitate maximã a celor 3 statii fixe existente, la un interval mediu de 7 minute; Prelungirea programului de lucru cu publicul de la 8 ore zilnic la 10 ore zilnic, în functie de solicitãrile adresate; Începând cu data de 01 aprilie 2017 puteti opta pentru livrarea pasaportului direct acasã, prin CN Posta Românã SA, pentru numai – 9,52 lei (TVA inclus), – oriunde în România, plata la livrare!”, mai spune Cristian Lapa.