|

Un bârlãdean norocos a „usurat” Fiscul de 300.000 de lei!

MARE NOROC… Sansa i-a surâs unui locuitor din municipiul Bârlad, care a cumpãrat în luna octombrie 2018 bunuri în valoare de 504 lei., Acesta va primi de la Fisc peste 300.000 de lei, pentru corectitudinea de care a dat dovadã. Concret, omul a cumpãrat produsele, a pãstrat acasã bonul fiscal, iar la extragerea bonurilor fiscale pe luna noiembrie s-a numãrat printre cei trei norocosi câstigãtori, la nivel national. Pe 18 noiembrie a fost organizatã extragerea care l-a fãcut pe bârlãdean mai bogat cu 3 miliarde de lei vechi. În termen de douã luni, Antifrauda si institutiile implicate verificã bonul fiscal respectiv, dacã a fost înregistrat legal la firma care este înscrisã pe bon, dupã care fericitul contribuabil îsi va primi banii de la Fisc. Anul trecut, un alt locuitor al judetului Vaslui, care a cumpãrat banane de câtiva lei de la Negresti, a câstigat 20.000 de lei, la o altã extragere norocoasã.

Pe 18 noiembrie, un bârlãdean a aflat cã se numãrã printre fericitii câstigãtori ai loteriei bonurilor fiscale, pentru cumpãrãturile fãcute în luna octombrie. Corect si atent la detalii, contribuabilul a strâns acasã bonurile de la cumpãrãturi, nestiind ce noroc dã peste el. Asa se face cã toate bonurile fiscale emise în data de 29 octombrie 2018, cu o valoare de 504 lei, au fost desemnate cîstigãtoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale din noiembrie, veste care l-a bucurat pe contribuabilul din Bârlad. Fondul de premiere al Loteriei Române pentru aceastã extragere a rãmas neschimbat, respectiv un milion de lei, sumã din care ar fi trebuit sã fie acordate cel mult 100 de premii. Selectia cîstigãtorilor a fost realizatã în douã etape. Prima a fost extragerea propriu-zisã a valorii bonurilor câstigãtoare, cu ziua emiterii si valoarea bonurilor cîstigãtoare, dupã care a urmat termenul de 30 de zile pentru a depune bonul fiscal si o copie dupã actul de identitate, la Finantele Publice judetene. Legea spune cã revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decãdere din dreptul de a revendica premiul, ceea ce înseamnã cã, de ieri, dacã toate formalitãtile s-au încheiat, bârlãdeanul îsi va primi banii. Cum la extragerea din noiembrie au fost doar trei câstigãtori, acestia au împãrtit frãteste câte 333.333 lei, din care s-a scãzut impozitul de 10%, rãmânând o sumã netã de 300.000 de lei, pentru fiecare. Legea spune cã plata cîstigurilor se face de cãtre Ministerul Finantelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, dupã verificarea autenticitãtii si realitãtii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de cãtre Directia Antifraudã.

Un negrestean a câstigat si el 20.000 de lei. cu un bon de la banane

La extragerea din august, mare a fost surpriza unui locuitor din Negresti sã constate cã bonul sãu fiscal, în valoare de 60 de lei, pentru câteva kilograme de banane si alte alimente, era câstigãtor. Fatã de contribuabilul de la Bârlad, care a avut noroc, cu doar doi contracandidati, omul de la Negresti s-a înscris pe o listã lungã de 49 de câstigãtori, primind în jur de 20.000 de lei, dupã ce s-a scãzut impozitul. Fericitul câstigãtor a ales sã depunã bonul fiscal la sediul Fiscului judetean, pentru a fi sigur cã primeste banii. Si la extragerea din septembrie, pentru bonurile din august, am avut un câstigãtor. Un locuitor din Vaslui, care a avut inspiratia de a pãstra bonul fiscal pentru cumpãrãturile din august s-a numãrat pe lista cu 100 de câstigãtori, primind în final 10.000 de lei. Concluzia? Solicitati bonurile fiscale peste tot pe unde mergeti la cumpãrãturi, pãstrati-le si aveti sansa ca, luna urmãtoare celei în care ati fãcut cumpãrãturile, sã vã numãrati printre cei care se înscriu la premiul de 1 milion de lei.

Iatã ce spune legea si în ce conditii puteti câstiga, dacã strângeti toate bonurile fiscale dintr-o lunã de zile

Loteria bonurilor fiscale constã în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordãrii de premii în bani, persoanelor fizice rezidente si nerezidente în România, detinãtoare de bonuri fiscale care atestã cumpãrarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României. Loteria bonurilor fiscale se organizeazã lunar si constã în extragerea aleatorie de numere, astfel: un numãr cuprins în intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentând valoarea totalã a bonului fiscal fãrã subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã. Numãrul reprezentând valoarea totalã a bonului fiscal rezultatã în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 si 9; un numãr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentã lunii sau intervalului calendaristic, dupã caz, pentru care se organizeazã Loteria bonurilor fiscale. Loteria bonurilor fiscale poate fi organizatã si ocazional dupã cum urmeazã: cu ocazia sãrbãtorilor legale; în situatiile în care la extragerile lunare nu existã cîstigãtori douã luni consecutive; în alte situatii stabilite prin ordin al ministrului Finantelor Publice. La extragerile lunare participã bonurile fiscale emise în luna calendaristicã anterioarã organizãrii extragerii. Extragerea se realizeazã în prima duminicã dupã data de 15 a fiecãrei luni, pentru luna anterioarã. La extragerile ocazionale participã bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizãrii extragerii, stabilit prin ordin al ministrului Finantelor Publice. Extragerea se realizeazã dupã minimum 15 zile de la sfârsitul intervalului calendaristic pentru care se organizeazã Loteria bonurilor fiscale.