|

Val de viroze respiratorii si pneumonii în judetul Vaslui

BOLNAVI…Schimbãrile bruste de temperaturã de afarã au fãcut ca peste 700 de vasluieni sã ajungã la medic, fiind dignosticati cu viroze respiratorii sau pneumonii. Potrivit unei situatii prezentate de Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui, sãptãmâna trecutã au fost diagnosticati 649 de vasluieni cu viroze respiratorii si 135 cu pneumonii, peste 460 dintre cazuri fiind semnalate la copii pânã în 14 ani.

În sãptãmâna 40 (30.09.2019 – 06.10.2019), prima sãptãmânã de supraveghere pentru sezonul 2019-2020, au fost înregistrate 649 cazuri de infectii acute ale cãilor respiratorii superioare (IACRS). Analiza stratificatã pe grupe de vârstã aratã cã cele mai multe cazuri (circa 33%) s-au înregistrat la grupa de vârstã 5-14 ani. Numãrul pneumoniilor din aceastã perioadã de supraveghere este de 135 de cazuri. Cele mai multe cazuri (24) au survenit tot la grupa de vârstã 5-14 ani. Ponderea internãrilor cu pneumonii din totalul cazurilor a fost în sãptãmâna 40 de 25.9%, predominând internãrile, cu valori sensibil egale, la grupele de vârstã: 0-1 an, respectiv 65 de ani si peste. Ponderea scãzutã a internãrilor datorate IACRS (6%), indicã faptul cã formele de boalã au fost usoare. Din fericire nu s-a înregistrat niciun caz de gripã, astfel cã perioada respectivã este caracterizatã ca lipsitã de activitate gripalã. În judetul nostru au fost catagrafiate pentru vaccinarea antigripalã peste 35.000 de persoane, iar Ministerul Sãnãtãtii a alocat, într-o primã transã, un numãr de 1250 doze de vaccin, fiind administrate pânã la data de 6 octombrie un numãr de 988 de doze.