|

Valabilitatea cardului european de sãnãtate, prelungitã

ÎN AJUTOR…Valabilitatea cardul european de asigurat primeste un an în plus. Cardul european de asigurat, pe care îl puteti lua în bagaje când plecati peste hotare, va fi de acum înainte valabil doi ani în loc de unul.

Cardul european este documentul care oferã asiguratului dreptul la prestatii medicale necesare în cadrul unei sederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se elibereazã la cererea persoanei asigurate, pentru deplasãri scurte în afara granitelor României si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul nu acoperã situatia în care asiguratul se deplaseazã într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasãrii. Totodatã, cardul se elibereazã la solicitarea asiguratilor si este gratuit. În 2018, la Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui au fost înregistrate un numãr de 2506 de cereri pentru eliberarea cardului european de sãnãtate.