|

Vasluianul Corneliu Bîrsan are sanse mari sã ajungã ministrul justitiei!

CANDIDATURÃ… Sunt sanse mari ca ministerul Justitiei sã ajungã din nou în mâinile unui vasluian. PNL si-a anuntat public asumarea responsabilitãtii în privinta nominalizãrii rapide a urmãtorului ministru al Justitiei, iar pe lista favoritilor sãi se aflã vasluianul Corneliu Bîrsan, un magistrat care de aproximativ 14 ani detine calitatea de judecãtor al Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Dupã huseanca Mona Pivniceru, judetul Vaslui s-ar putea lãuda cu alt ministru al Justitiei. Corneliul Bârsan, astãzi, judecãtor al României la CEDO, este una dintre personalitãtile înscrise de PNL pe lista ministeriabililor pentru Justitie. Corneliu Bârsan s-a nãscut în urmã cu 70 de ani în comuna Muntenii de Jos, în judetul Vaslui. A absolvit Liceul ” Mihai Kogãlniceanu” în anul 1961, s-a licentiat în drept la Universitatea Bucuresti în 1966. Activitatea profesionalã si-a început-o un an mai tâziu, prin numirea ca asistent suplinitor la Catedra de Drept Privat a Facultãtii de Drept a Universitãtii Bucuresti, în 1992 devenind prin concurs conferentiar titular al Universitãtii Bucuresti. Judecãtorul si-a început activitatea judiciarã în anul 1977 ca membru al Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângã Camera de Comert si Industrie a României, iar din 1990 este membru al Baroului Bucuresti. Tot de anul 1990 se leagã si debutul propriu-zis al carierei sale internationale. Judecãtorul Bîrsan devine întâi membru al Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga, cinci ani mai târziu devine membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului din parta României, iar pe 1 noiembrie 1998 câstigã primul mandat de judecãtor al Curtii Europene a Drepturilor Omului. În total, Corneliu Bîrsan detine calitate de judecãtor CEDO de aproximativ 14 ani, trei mandate succesive, ultimul mandat încheindu-i-se la 31 octombrie 2013.

Decizia, mâine, la ora 14.00

Pe lângã Corneliu Bîrsan, alte nume vehiculate pentru ministerul Justitiei sunt Victor Alistar, care anul trecut a mai primit o nominalizare pentru functia de Ministerul Justitiei, europarlamentarul Norica Nicolai, senatorul Tudor Chiuariu sau Ovidiu Putura, secretar de stat în Ministerul Justitiei. De asemenea, se pare cã pentru acelasi portofoliu au mai fost pomenite si numele prim-vicepresedintelui PNL Klaus Johannia, al europarlamentarului Renate Weber, dar si al fostului premier, senatorului Victor Ciorbea. Din declaratiile lui Crin Antonescu, presedintele PNL, decizia finalã urmeazã a fi luatã astãzi în cadrul unei sedinte a Biroului Politic, programatã pentru ora 14.00.

Curriculum Vitae

I.Starea civilã

Nume, prenume : BÂRSAN Corneliu

Sex : masculin

Data si locul nasterii : 16 decembrie 1943, localitatea Muntenii de Jos, judetul Vaslui, România

Nationalitatea : românã

Cãsãtorit, 2 copii

IL Studii, diplome si alte specializãri

a) Studii în România

1961 :           Bacalaureat

1961-1966 : Licenta în drept la Facultatea de Drept a Universitãtii Bucuresti

1977 :           Doctorat în drept la Facultatea de Drept a Universitãtii Bucuresti – Titlul tezei :

„Efectele juridice ale bunei-credinte în dreptul civil român”

b) Studii în strãinãtate

Facultatea Internationalã de Drept Comparat:

ciclul 1: Strasbourg, sesiunea primãvarã 1971

ciclul 2 : Strasbourg, sesiunea primãvarã 1972

ciclul 3: Saint-Jacques de Compostelle (Spania), 1974

Titular al diplomei de înalte studii de drept comparat al acestei facultãti

■  Centrul European Universitar din Nancy :

Departamentul juridic, sectia de drept privat, anul universitar 1974-1975

c) Titluri onorifice

■     Membru al Societãtii franceze de legislatie comparatã, 1977

■     Diploma de onoare pentru activitatea stiintificã a Centrului de Studii Juridice Internationale („Center for International Legal Studies”), Salzburg, Austria, 1991

■     Doctor onorific în drept al Facultãtii de Drept New England, Boston (SUA), 1994

■     Diploma de onoare a Uniunii Nationale a Notarilor Publici – România, 1997

■   Doctor honoris causa al Universitãtii Paris I Panthéon Sorbonne, 2003

■   Membru de onoare al Baroului Bucuresti, 2002

■   Membru de onoare al Uniunii Nationale a Barourilor din România, 2004

■   Diploma de onoare a Asociatiei Magistratilor din România, 2006

d) Distinctii

Medalia Legiunii de Onoare în grad de Cavaler – Franta – 1999

„Steaua României”, în grad de Cavaler – 2007

III. Activitatea profesionalã

a. Activitatea judiciarã

■     1977 – 1998 : Arbitru (Judecãtor) la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângã Camera de Comert si Industrie a României

■     1991 – 1998 : Arbitru (Judecãtor) la Comisia de Arbitraj a Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugãresti din România

■     Din 1990 : Avocat în Baroul Bucuresti – activitate actualmente suspendatã

■     1990-2003 : Membru al Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

■     22 martie 1995 – 31 octombrie 1998 : Membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului din partea României

■     Începând cu 1 noiembrie 1998 : Judecãtor la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, ales pentru un mandat de 3 ani; reales în 2001 pentru un mandat de 6 ani (pânã la 31 octombrie 2007); reales în 2007 pentru un mandat de 6 ani (pânã la 31 octombrie 2013)

b. Activitatea juridicã non-judiciarã

Dupã satisfacerea serviciului militar, la data de 22 ianuarie 1967, am fost numit asistent suplinitor la Catedra de Drept Privat a Facultãtii de Drept a Universitãtii Bucuresti. Ulterior, întreaga mea carierã profesionalã universitarã s-a desfãsurat în cadrul aceleiasi catedre, dupã cum urmeazã :

1967-1970 Asistent suplinitor

1970-1976 Asistent titular, prin concurs

1976 – 1990 Lector titular, prin concurs

1990-1992 Conferentiar titular, prin concurs

Începând cu 15 februarie 1992: Profesor titular, prin concurs

În calitate de asistent, am predat seminarii de drept civil, dreptul familiei, drept international privat, dreptul comertului international.

În calitate de profesor, domeniile mele de specialitate sunt urmãtoarele: drept civil, dreptul comertului international, drept comunitar. Am fost primul cadru didactic care a predat, începând cu anul 1990, cursuri de drept comunitar la Facultatea de Drept din Bucuresti studentilor care urmau cursuri universitare de 4 ani, nivel licentã, precum si cursuri de protectia internationalã a drepturilor omului celor de la studii post-universitare de drept umanitar.

c. Activitatea profesionalã non-juridicã

■     20 ianuarie 1990 – 25 iunie 1998: Decan ales al Facultãtii de Drept, Universitatea Bucuresti

■     25 iunie 1993 – 25 iunie 1998: Director al Institutului franco-român de drept al afacerilor si cooperare internationalã „N. Titulescu- H. Capitant” si al Colegiului juridic franco-român de studii europene al Facultãtii de Drept, Universitatea Bucuresti.

IV. Activitatea si experienta în domeniul drepturilor omului

În domeniul drepturilor omului, activitatea mea este legatã în primul rând de predarea cursurilor de drepturile omului, dupã cum umeazã :

În 1991, 1992, 1993 si 1994, am organizat la Facultatea de Drept din Bucuresti – în colaborare cu Institutul international de drepturile omului „René Cassin” din Strasbourg si cu ajutorul Consiliului Europei – un seminar pe tema protectiei juridice a drepturilor omului la nivel international, destinat studentilor si profesiilor juridice.

Între 1997 si 1999, am fãcut parte din corpul profesoral al Institutului de Înalte Studii Internationale al Universitãtii Strasbourg III – Robert Schuman, unde am predat cursuri si seminarii referitoare la adoptarea si punerea în aplicare a conventiilor internationale din domeniul drepturilor omului în România.

De asemenea, în calitate de Profesor invitat la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, în 1994, 1996 si 1998, am sustinut cursuri în cadrul Masteratului de drept constitutional comparat în domeniul protectiei internationale a drepturilor omului.

În 1991, 1992, 1993, 1994 si 1995, am fost membru în juriul semifinalelor concursului de drepturile omului René Cassin, organizat de asociatia Juris Ludi, Universitatea Strasbourg III-Robert Schuman si Consiliul Europei. În 1999, am fost membru în juriul finalei aceluiasi concurs.

Membru al Comisiei Europene a Drepturilor Omului din 1995 pânã în 1998 si, începând cu 1 noiembrie 1998, judecãtor la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului.

V. Participãri la manifestãri stiintifice internationale

■    Cel de-al 3-lea Congres al Facultãtii internationale de drept comparat, Amsterdam, 1973, în cadrul cãruia am sustinut comunicarea ,,Regimul juridic al locuintelor în România”

■    Cea de-a 6 -a editie a Zilelor juridice franco-române, în cadrul cãreia am prezentat un co-raport cu privire la regimul juridic al unitãtilor de stat în România

■    Raportul national ,,Transferul dreptului de proprietate prin acte între vii în dreptul civil român”, în colaborare, Congresul de drept comparat, Budapesta, 1978

■    Cea de-a 8-a editie a Zilelor juridice franco-române, Rennes, 1983, în cadrul cãreia am prezentat, în colaborare, raportul national român cu tema ,,Arbitrajul comercial international în România”, publicat în suplimentul la Revista internationalã de drept comparat, 1983

■    Cel de-al 2-lea Congres al Institutului international de drept de expresie francezã, mai 1990, Libreville (Gabon)

■    Ziua internationalã a istoriei dreptului, Strasbourg, mai 1992, unde am prezentat raportul national ,,Evolutia adoptiei în dreptul român”. În cadrul aceluiasi congres, am fost desemnat raportor general la sectiunea uniune liberã – adoptie. Cele douã rapoarte au fost publicate în volumul ,,Dreptul familiei în Europa, evolutia sa din Antichitate si pânã în prezent”, Presses universitaires de Strasbourg, 1992

■    Seminar pe tema dreptului mediului, noiembrie 1991, organizat de Conferinta europeanã a rectorilor, UNESCO si Consiliul Europei, Angers, Franta

■    Conferintã pe tema dreptului mediului, organizatã de Consiliul Europei, Milano, 1992, în cadrul cãreia am sustinut comunicarea ,,Rãspunderea pentru daunele ecologice în România”.

■    Cea de-a 25-a aniversare a Institutului international de administratie publicã unde am sustinut comunicarea ,,Procesul de tranzitie spre o societate democraticã în România”, Paris, noiembrie 1992

■    Conferinta decanilor facultãtilor de drept din tãrile francofone, Louvain-la-Neuve, Belgia, 1992

■    Conferintã internationalã privind transformãrile din tãrile Europei de Est, Boston (SUA), octombrie 1993

■    Conferinta internationalã ,,Federatie, subsidiaritate si democratie”, organizatã de Comisia Uniunii Europene si de ECSA-Europe, Bruxelles, mai 1994

■    Vizitã la invitatia Asociatiei luxemburgheze pentru democratie în România si a Centrului universitar din Luxemburg, unde am sustinut o conferintã pe tema ,,Reformele economice si juridice în România”, mai 1994

■    Seminar cu ocazia celei de-a 50-a aniversãri a Conventiei europene a Drepturilor Omului, organizat de Parlamentul si Ministerul Afacerilor Externe din România – Bucuresti, la data de 2 octombrie 2000

■    Seminarul Uniunii internationale a Avocatilor: ,,Drepturi si garantii ale contribuabilului din perspectiva Drepturilor Omului”, Bucuresti, iunie 2003. Discurs pe tema ,,Aplicãrii Conventiei Europene a Drepturilor Omului în domeniul fiscal: Principii si limite”

■    Colocviu organizat de Colegiul juridic franco-român de studii europene pe tema ,,Uniunea Europeanã, între reformã si extindere” – septembrie 2003. Discurs pe tema ,,Jurisprudenta instantelor de la Strasbourg si Luxemburg”

■     Colocviul “Dreptul administrativ al bunurilor si drepturile omului”, Nantes, 17 octombrie, 2003, comunicarea ,,Dreptul de expropriere si dreptul la un proces echitabil”

■     Seminarul ,,Codul civil si Europa: influente si modernitate” organizat de Consiliul Europei, Strasbourg, 21-22 octombrie 2004, comunicarea ,,Dreptul de proprietate în Conventia europeanã a drepturilor omului”

■     Seminarul ,,Consiliul de Stat si Codul civil” organizat de Consiliul de Stat francez, Paris 26 noiembrie 2004, comunicarea ,,Codificarea dreptului civil în România”

■     Seminarul ,,Actualitatea CEDO: noi provocãri si practicã”, Universitatea Nice Sophia-Antipolis, 13 mai 2005, comunicarea ,,Aspecte procedurale în jurisprudenta Curtii europene a drepturilor omului”

■     Participare la seminarul ,,Democratie si justitie socialã: care va fi viitorul dreptului privat european”, Curtea de Casatie francezã, 26 ianuarie 2007

■     Participare la seminarul ,,60 de ani de la Declaratia Universalã a Drepturilor Omului”, organizat de Facultatea de Drept a Universitãtii din Bucuresti si de Colegiul juridic franco-român al aceleiasi facultãti, București, 4-5 decembrie 2008, comunicarea ,,Dreptul civil si Conventia Europeanã a Drepturilor Omului”

■     Participare la cel de-al XIX-lea colocviu al Asociatiei franceze de drept penal organizat de Centrul de Drept Penal al Universitãtii Lyon 3, Lyon, 19-21 noiembrie 2009, comunicarea ,,Apãrarea în penal si Curtea Europeanã a Drepturilor Omului”

VI. Alte activitãti

■     1982-1986 : Membru al Consiliului juridic al Ministerului Comertului exterior al României

■     1975-1985 : Membru al Comisiei de redactare a proiectului Codului civil si a proiectului Codului familiei, Ministerul Justitiei

■     Începând cu 1993 : Membru al Consiliului stiintific al Institutului român de studii internationale, numit de Ministrul Afacerilor Externe si de Presedintele Academiei Române

■     În perioada 1993 – 1998 : Membru al Consiliului National pentru Reforma Învãtãmântului, numit de Ministrul Educatiei

■     În perioada 1994 – 1998 : Membru al Consiliului Național de Evaluare Academicã, ales de Parlamentul României (camerele reunite)

■     Începând cu 1994 : Președinte ales al Asociației Române de Studii Comunitare, afiliatã la ECSA Europa – Bruxelles

■     Începând cu 2000 : membru activ sau onorific în Comitetul director al mai multor reviste române de drept apãrute recent: „Curierul judiciar”, „Revista romanã de drept communitar”, „Revista de drept comercial” etc.

■     De la instalarea mea la Strasbourg, am fost membru în comisii de evaluare a susținerilor tezelor de doctorat în drept la Universitatea R. Schuman, Strasbourg III, Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne și la Universitatea Sophia-Antipolis din Nisa.

VII. Lucrãri si publicatii

Pânã în prezent, am publicat 25 de lucrãri (cursuri universitare, monografii, tratate), ca autor unic sau în colaborare, peste 170 de articole, studii, comentarii de practicã judiciarã, comunicãri stiintifice în România sau în strãinãtate, dintre care le enumãr mai jos pe cele mai importante:

Cursuri universitare, monografii, tratate

■     Drept civil. Teoria generalã a drepturilor reale, în colaborare, TUB, Bucuresti, 1980

■     Subiectele colective de drept în România, în colaborare, Editura Academiei, Bucuresti, 1981

■     Tratat de drept civil. Teoria generalã a obligatiilor, în colaborare, Editura Academiei, Bucuresti, 1981, reeditat în 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008

■     Regimul juridic al bunurilor imobile, Editura Stiintificã si Enciclopedicã, Bucuresti, 1983

■     Rechts beim Reisen (în limba germanã), în colaborare, Verlag Die Wirtschaft, Berlin, 1974

■     Contractul în contrapartidã. Probleme juridice, în colaborare, IEM, Bucuresti, 1984

■     Clauza penalã în contractele comerciale internationale, în colaborare, IEM, Bucuresti, 1985

■     Legal Aspects of Doing Business in Eastern Europe & Romania (în limba englezã), Kluwer Law and Taxation Publishers, West Publishing Co., St. Paul, Minn., SUA, 1986, revãzutã în 1990

■     Exportul în contrapartidã. Probleme economice si juridice, în colaborare, Editura Academiei, Bucuresti, 1987

■     Drept civil. Drepturile reale, în colaborare, Iasi, 1997

■     Dreptul comertului international, în colaborare, vol. I, 1988, vol. II, 1990

■     Societãtile comerciale, Bucuresti, 1992

■     Drept civil. Drepturile reale principale – Bucuresti, 2001, 2007, 2008

■     Conventia europeanã a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Vol. I 2005, Vol. II 2006

Articole, comentarii de jurisprudentã, comunicãri etc.

Acestea abordeazã probleme de drept civil, dreptul comertului international, dreptul familiei, drept comunitar, protectia internationalã a drepturilor omului etc. si au fost publicate, în mare parte, în reviste juridice românesti, precum si franceze si germane.

Începând cu septembrie 2002, particip, prin comentarii asupra deciziilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, la cronica dreptului european al drepturilor omului în mai multe reviste de drept franceze: Recueil Dalloz, Revue pénitentiaire et de droit pénal, Petites affiches, La Semaine Juridique.

VIII. Limbi strãine

Limba Citit Scris Vorbit
Limba maternã: Limba românã

FB

FB

FB

Limbi oficiale:

Limba francezã

Limba englezã

FB B

FB B

FB B