|

Vasluienii care au ferme piscicole vor primi bani de la Guvern

Producãtorii agricoli din judetul Vaslui si, foarte important, cei din sectorul piscicol – persoane fizice sau juridice – vor fi sprijiniti sã obtinã finantare pentru campania agricolã de primãvarã, pentru achizitionarea de terenuri agricole în vederea extinderii exploatatiilor, precum si pentru modernizarea si eficientizarea acestora. La finele sãptãmânii trecute, s-a aprobat o Ordonantã de Urgentã a Guvernului, menitã sã faciliteze cresterea procentului de garantare pentru fermierii care solicitã credite pentru achizitionarea de terenuri agricole, extinderea categoriei de beneficiari si simplificarea procedurilor în domeniul garantãrii, toate acestea având scopul sã faciliteze accesul la credite si, implicit, sã asigure conditii pentru cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene alocate României pentru agriculturã si pisciculturã.

Ceea ce este interesant pentru fermierii si proprietarii de ferme piscicole este faptul cã va creste procentul de garantare a creditelor acordate fermierilor pentru achizitia de terenuri agricole de la 50% la 80%, se propun mãsuri de reducere a comisionului de garantare de la 3,8% la 2% si se extinde categoria potentialilor beneficiari atât în sectorul agricol, cât si în acvaculturã. Aceste garantii se acordã pentru urmãtoarele tipuri de credite si procent maxim de garantare: credite acordate de cãtre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri cu destinatie agricolã (pânã la maximum 80% din valoarea creditului); în acest caz, diferenta de 20% va fi acoperitã din alte surse (respectiv terenul achizitionat si/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a tertilor garanti). Modificarea adusã de Guvern, inclusiv cresterea procentului de garantare de la 50% la 80 %, are în vedere faptul ca în prezent institutiile finantatoare iau în garantie terenuri cu destinatie agricolã la aproximativ 40% din valoarea acestuia, diferenta neputând fi acoperitã de beneficiari; credite acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru finantarea productiei agricole, finantarea productiei piscicole si a investitiilor în domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decât cele finantate din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 si Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pânã la maximum 80% din valoarea acestora; credite acordate de institutiile finantatoare beneficiarilor PNDR 2014 – 2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finantarea proiectelor de investitii sprijinite prin aceste programe pânã la maximum 80 % din valoarea acestora. “Este o veste bunã pentru noi, mai ales cã am fost lipsiti de ajutor din partea statului, pânã acum”, spune patronul unei ferme piscicole din judetul Vaslui. Garantiile prevãzute de noua ordonantã de urgentã se acordã pentru toate tipurile de credite cu o valoare de pânã la 3 milioane de euro, respectiv 2,4 milioane euro valoarea garantiei.