|

Vasluienii care muncesc în strãinãtate, protejati de ITM Vaslui

IMPORTANT…Inspectoratul Teritoral de Muncã Vaslui va asigura protectia vasluienilor plecati la muncã în strãinãtate. Acest lucru va putea fi realizat prin intermediul legislatiei nationale corelate cu legislatia europeanã care asigurã protectia cetãtenilor români, cu domiciliul în România si care lucreazã în strãinãtate. Astfel, noile contracte de muncã vor trebui sã continã, obligatoriu, printre altele, durata perioadei de muncã ce urmeazã sã fie prestatã în strãinãtate, moneda în care vor fi plãtite drepturile salariale, precum si modalitãtile de platã, prestatiile în bani si/sau în naturã aferente desfãsurãrii activitãtii în strãinãtate

Codul Muncii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, vine în ajutorul celor plecati la muncã în strãinãtate, în baza unor contracte de muncã semnate în România. Astfel, cei plecati peste hotare pot sã stea linistiti atât timp cât noile reglementãri în domeniu vin în sprijinul lor. Noul act normativ prevede acum, obligativitatea informãrii salariatului care îsi va desfãsura activitatea în strãinãtate. În cazul în care persoana selectatã în vederea angajãrii ori salariatul, dupã caz, urmeazã sã îsi desfãsoare activitatea în strãinãtate, angajatorul are obligatia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, pe lângã informatiile privind clauzele esentiale din contract si informatii referitoare la: durata perioadei de muncã ce urmeazã sã fie prestatã în strãinãtate, moneda în care vor fi plãtite drepturile salariale, precum si modalitãtile de platã, prestatiile în bani si/sau în naturã aferente desfãsurãrii activitãtii în strãinãtate. De asemenea, angajatorul are obligatia sã informeze salariatul cu privire la conditiile de climã, reglementãrile principale din legislatia muncii din acea tarã, obiceiurile locului a cãror nerespectare i-ar pune în pericol viata, libertatea sau siguranta personalã, conditiile de repatriere a lucrãtorului, dupã caz. Informatiile acestea trebuie sã se regãseascã si în continutul contractului individual de muncã. În contextul dinamicii pietei muncii la nivel national, european si mondial cetãtenii români pot opta sã lucreze si în alte state. Pot decide asupra acestui lucru fie prin decizia lor de a pleca dupã consultarea prealabilã cu rudele, prietenii sau cunostintele care deja lucreazã în strãinãtate, sau pot apela la serviciile unui agent de plasare a fortei de muncã în strãinãtate. Legislatia nationalã asigurã protectia cetãtenilor români care lucreazã în strãinãtate si reglementeazã conditiile de functionare precum si procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul României ca agenti de plasare a fortei de muncã în strãinãtate prin intermediul Legii nr. 156/2000 cu normele metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin Hotãrârea nr. 384/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Agentii de plasare efectueazã în mod gratuit activitãti de mediere a cetãtenilor români în vederea angajãrii în strãinãtate, fãrã perceperea de la acestia de comisioane, tarife sau taxe. Precizãm faptul cã la Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui sunt înregistrati doi agenti de plasare de fortã de muncã în strãinãtate. Potrivit raportãrilor aferente trimestrului al doilea 2018, transmise, acesti doi agenti, au înscrisi în bazele de date un numãr total de 404 solicitanti de locuri de muncã în strãinãtate, au în evidentã un numãr de 66 de persoane aflate la muncã în strãinãtate din care o persoanã mediatã si trimisã la muncã în Marea Britanie în trimestrul al doilea. Cetãtenii români pot lucra în strãinãtate si în cadrul detasãrilor transnationale reglementate prin lege. Prin detasare transnationalã se întelege situatia în care o întreprindere stabilitã într-un stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, în cadrul prestãrii de servicii transnationale, detaseazã pe teritoriul altui stat membru salariati cu care are stabilite raporturi de muncã. În situatia de fatã, a detasãrii lucrãtorilor români retinem cã potrivit art. 3, lit.b prevederile legii nr. 16/2017 se aplicã întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestãrii de servicii transnationale, detaseazã, pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, salariati cu care au stabilite raporturi de muncã dacã iau decizia punerii în aplicare a anumitor mãsuri cu caracter transnational. Potrivit art. 8 din Legea nr. 16/2017 salariatii detasati de pe teritoriul României în cadrul prestãrii de servicii transnationale beneficiazã, indiferent de legea aplicabilã raportului de muncã, de conditiile de muncã stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generalã aplicare, valabile în statul membru, altul decât România, sau în Confederatia Elvetianã, pe teritoriul cãruia/cãreia sunt prestate serviciile, cu privire la: durata maximã a timpului de muncã si durata minimã a repausului periodic, durata minimã a concediilor anuale plãtite, salariul minim inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare, conditiile de punere la dispozitie a salariatilor de cãtre agentii de muncã temporarã, sãnãtatea si securitatea în muncã, mãsurile de protectie aplicabile conditiilor de muncã pentru femeile însãrcinate sau pentru cele care au nãscut recent, precum si pentru copii si tineri, egalitatea de tratament dintre bãrbati si femei, precum si alte dispozitii în materie de nediscriminare. În situatia în care angajatorii români nu respectã prevederile legale mai sus-mentionate si sunt verificati de cãtre autoritãtile statelor respective acestia sunt sanctionati conform legislatiei statului respectiv.