|

Vasluienii care nu distrug ambrozia, 5000 de lei amendã!

RIDICOL?…Statul a adoptat o nouã lege care sunã cât se poate de ridicol dar care are un efect important. Legea face referire la obligatia vasluienilor de a distruge orice plantã de ambrozie, consideratã de specialisti cea mai alergenicã plantã de pe teritoriul tãrii noastre. Vasluienii care se vor sustrage de la aceste sanctiuni vor primi amenzi între 75 si 5000 de lei iar firmele vor fi pasibile de plata unei amenzi între 5000 si 20.000 de lei. Initiatorul acestui proiect a explicat cã aceastã plantã produce reactii alergice atât de severe încât poate pune în pericol capacitatea oamenilor de a putea iesi din case, în perioada în care planta înfloreste.

Valul de noi amenzi adoptate de statul român continuã cu implementarea unei legi ce are ca scop “motivarea” proprietarilor de terenuri si a firmelor de a ajuta la eradicarea ambroziei. Conform initiatorului legii, deputatul PNL Florica Chereches, aceastã plantã este un pericol pentru sãnãtatea celor cu alergie la polen. Potrivit proiectului de lege, în scopul distrugerii ambroziei si prevenirii rãspândirii acesteia, proprietarii sau detinãtorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cãilor ferate, cursurilor de apã, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole vor desfãsura periodic, în perioada cuprinsã între rãsãrirea acestei plante si aparitia primelor flori, respectiv cel târziu pânã la data de 30 iunie a fiecãrui an, lucrãri de întretinere a terenurilor. Acestea se pot realiza prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte actiuni si metode specifice eradicãrii buruienilor. Aceste mãsuri se mentin pânã la sfârsitul perioadei de vegetatie a ambroziei. De asemenea, beneficiarii lucrãrilor de constructii au obligatia ca, pe terenurile afectate de lucrãri, sã ia mãsurile necesare pentru evitarea instalãrii sau rãspândirii ambroziei. Lucrãrile de întretinere a terenurilor în vederea combaterii plantei mentionate în ariile naturale protejate prin lege se face potrivit Planului de management pentru acestea. Cei care nu-si îndeplinesc aceastã obligatie vor primi un avertisment scris si, dacã nu se conformeazã, vor fi amendati cu amenzi cuprinse între 750 si 5.000 de lei – persoanele fizice, si 5.000 – 20.000 de lei pentru persoanele juridice. O comisie mixtã va verifica si va constata nerespectarea acestor dispozitii legale. Ministrul Mediului, împreunã cu Ministerul Sãnãtãtii si Ministrul Agriculturii si Dezvotarii Rurale desfãsoarã anual campanii de informare si constientizare împreunã cu partenerii locali, stabilind mãsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive si de eradicare a ei. (Andrei Manolachi)