|

Vasluienii care parcheazã neregulamentar riscã sã devinã, peste noapte, pietoni

Ziarul nostru a prezentat deseori problema parcãrilor neregulamentare din judetul Vaslui. Iatã cã, din 21 ianuarie, vasluienii nu vor primi doar o amendã pentru cã îsi lasã masinilie pe unde apucã. Acestia ar putea deveni pietoni fãrã sã îsi dea seama, pentru cã legea ce permite autoritãtilor locale sã ridice autoturismele parcate neregulamentar a intrat în vigoare. “Am înteles cã de pe 21 ianuarie a intrat în vigoare aceastã lege, dar deocamdatã nu avem în plan crearea unei infrastructuri pentru aceastã actiune. Vom pune în discutie acest lucru în viitoarele sedinte ale consiliului local pentru cã sunt multe lucruri ce vor trebui puse la punct pentru aplicarea acestei legi. Ce cadru legal trebuie sã urmãm, unde vom duce masinile, ce vom face cu ele dacã proprietarii nu le vor ridica s.a. Este o actiune ce este relativ nouã pentru Vaslui, pentru cã nu am mai lucrat cu firme ce se ocupã cu ridicãri de masini. Ideea este urmãtoarea. Soferii sã fie constiinciosi si sã respecte legea, asta este dorinta mea”, declarã primarul Municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavãl.

Din 21 ianuarie 2017, autoturismele parcate pe trotuar sau stationate neregulamentar vor putea fi ridicate din nou de autoritãtiile locale, potrivit noilor reguli incluse într-o Hotãrâre de Guvern cu privire la circulatia pe drumurile publice. Executivul a modificat în luna decembrie 2016, regulile de ridicare a masinilor. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 22 decembrie 2016 si a intrat în vigoare sâmbãtã, 21 ianuarie 2017. Potrivit hotãrârii, ridicarea autovehiculelor parcate sau stationate neregulamentar va fi realizatã de cãtre administratorul drumului public sau, dupã caz, de cãtre administratia localã, cu exceptia cazurilor în care în autoturism se aflã persoane. Conform expunerii de motive, “ridicarea vehiculelor trebuie sã fie posibilã pentru toate situatiile în care are loc o stantionare neregulamentarã”, nu doar pe partea carosabilã, ci si de pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare. Ridicarea autoturismelor poate fi dispusã de cãtre politistii rutieri, în baza unor dispozitii scrise care vor cuprinde data, ora si locul ridicãrii vehiculului, gradul profesional, numele si prenumele politistului rutier care dispune mãsura tehnico-administrativã, precum si unitatea din care acesta face parte, indicarea expresã a temeiului juridic referitor la norma încãlcatã, mentiuni privind înregistrarea foto sau video a stationãrii vehiculului, mentiuni privind avarii vizibile pe vehicul si date privind numãrul de înmatriculare/înregistrare si marca vehiculului.

Potrivit noilor reglementãri din HG nr. 965/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, “vehiculele parcate sau stationate neregulamentar vor fi transportate pe platforme în locuri special amenajate si se vor afla în paza administratorului drumului public sau, dupã caz, a administratiei publice locale pe toatã perioada depozitãrii.”

“Transportul la locul de depozitare nu se mai executã dacã, pânã la initierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintã la locul ridicãrii si este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportã doar contravaloarea operatiunii de ridicare”, se aratã în Hotãrârea de Guvern. Autoturismele ridicate vor fi restituite doar dupã ce proprietarii vor face dovada achitãrii tarifului pentru operatiunile de ridicare si depozitare, în baza unor documente care sã ateste cã sunt detinãtorii acestora. Administratorul drumului public sau, dupã caz, administratia publicã localã vor rãspunde pentru eventualele avarii cauzate autoturismelor de operatiunile de ridicare, transport si depozitare. Proprietarii ai cãror masini vor fi ridicate în baza noilor reglementãri în vigoare vor putea sã si le ridice din spatiile special amenajate la orice orã din zi si din noapte. Ridicãrile de autoturisme parcate neregulamentar au fost declarate ilegale printr-o decizie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie din luna mai 2015, care a admis un recurs în interesul legii formulat de Avocatul Poporului si a decis cã procedura de aplicare a mãsurii de ridicare a vehiculelor stationate sau oprite pe partea carosabilã nu poate fi reglementatã prin hotãrâri ale consiliilor locale. Rãmâne de vãzut cum vor pune autoritãtile în aplicare noile prevederi. (Andrei Manolachi)