|

Vasluienii cu datorii la primãrie, scutiti de majorãrile de întârziere

DISCUTII… Vasluienii care înregistreazã datorii la primãrie, datorii pentru care s-au calculat majorãri de întârziere, vor putea scãpa de povara acestor majorãri, pe baza unui proiect aflat acum în dezbatere publicã. Începând cu data de 14 iunie, primãria municipiului resedintã a supus spre dezbatere publicã proiectul de hotãrâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la platã, constând în scutirea de majorãri de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local de cãtre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Vaslui. Proiectul de hotãrâre se adreseazã contribuabililor persoane fizice care, de la data intrãrii în vigoare, cel mai probabil 1 iulie a.c., timp de sase luni, pânã la data de 31 decembrie 2019 au evidentiate în evidenta fiscalã impozite si taxe locale, chirii, redevente, alte obligatii la bugetul local si majorãri de întârziere aferente datorate bugetului local al municipiului Vaslui.

Conform proiectului aflat în dezbatere publicã „Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedurã, respectiv scutiri de majorãri de întârziere aferente obligatiilor fiscale principale, se vor acorda în situatia în care contribuabilul achitã toate obligatiile fiscale principale datorate si evidentiate în decizia de impunere, inclusiv amenzile contraventionale, pânã la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, inclusiv. Majorãrile de întârziere care, potrivit prezentei proceduri pot face obiectul facilitãtilor fiscale reprezintã o cotã de 100% din majorãrile de întârziere datorate de contribuabilii persoane fizice. Majorãrile de întârziere sunt aferente obligatiilor de platã principale cu termen de platã pânã la 31 decembrie 2019 inclusiv. Scutirea se aplicã majorãrilor de întârziere aferente obligatiilor principale datorate pânã la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, dacã obligatiile bugetare principale vor fi achitate pânã la data depunerii cererii, inclusiv sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile luate în debit”. Interesant de stiut cã scutirea nu se va acorda si pentru majorãrile de întârziere achitate anterior datei la care prezenta procedurã va deveni obligatorie si va produce efecte juridice. Pot beneficia de scutiri acei contribuabili persoane fizice care au obligatii fiscale restante si care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii: contribuabilul stinge integral, pânã la data depunerii cererii, temeinic justificate, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, inclusiv, sub sanctiunea decãderii, obligatiile bugetare certe, lichide si exigibile, exclusiv majorãrile de întârziere care fac obiectul cererii de scutire.; contribuabilul sã aibã depuse toate declaratiile prevãzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare; contribuabilul depune cererea temeinic justificatã, având modelul prevãzut în Anexa nr. 1.a la prezenta, pânã la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decãderii, la registratura Municipiului Vaslui, însotitã de o serie de documente. Locuitorii resedintei de judet cred cã este o sansã pentru ca acei datornici, care ani de zile nu au achitat taxele si impozitele si la care majorãrile de întârziere sunt foarte mari, pot plãti acum doar sumele datorate, urmând ca majorãrile sã fie scutite de platã, doar pânã la 31 decembrie a.c.