|

Vasluienii pot cumpãra titluri de stat si în octombrie, de la Finante si Posta Românã, fãrã limitã de sumã

ACTIUNE… Finantele Publice continuã si în luna octombrie emisiunile de titluri de stat pentru populatie. Astfel, vasluienii pot subscrie începând de luni, 7 octombrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei în cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, si 3 ani si dobânzi anuale de 3,5%, 4%, respectiv 4,5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. „Programul Tezaur este un program de succes si o dovadã clarã care certificã acest lucru sunt cei peste 50.000 de români care au investit mai mult de 2,6 miliarde de lei de la începutul anului pânã în prezent.

Prin emisiunile de titluri de stat destinate exclusiv persoanelor fizice, Ministerul Finantelor Publice oferã o alternativã sigurã de economisire cu dobânzi si maturitãti atractive pe care românii o pot accesa si pe viitor”, sustin sefii Fiscului. Pentru vasluienii interesati, putem preciza cã titlurile de stat pot fi cumpãrate astfel: în perioada 7 – 31 octombrie 2019 de la unitãtile operative ale Trezoreriei Statului; în perioada 7 – 30 octombrie 2019 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Românã, din mediul urban, iar în perioada 7-29 octombrie 2019 din mediul rural. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Important: a fost eliminatã plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere. Titlurile de stat sunt în forma dematerializatã si au valoare nominalã de 1 leu. Dobânda este plãtitã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rãscumpãra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferã mostenitorilor, care prezintã documentele legale care le atestã calitatea. Emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pe tot parcursul anului 2019. În fiecare lunã, perioada de subscriere va fi de trei sãptãmâni, iar maturitãtile vor fi stabilite în functie interesul manifestat de investitori.