|

Vasluienii se trateazã în strãinãtate pe banii statului!

RIDICOL…În cadrul sedintei de Colegiu Prefectural, directorul Casei de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui a prezentat faptul cã vasluienii fac “pagube” de zeci de milioane de lei în urma tratamentelor fãcute în strãinãtate. Mai exact, în anul 2016, CAS a decontat tratamente în valoare de 12.000.000 de lei, iar în anul 2017, tratamente în valoare de 4.000.000 de lei. În schimb, strãinii au fãcut tratamente în valoare de 16.000 de lei, la Vaslui. Mai mult, conform Mihaelei Chitariu, directorul CAS, institutia mai are de platã cãtre Uniunea Europeanã, pentru tratamentele vasluienilor, 630.000 de lei.

În urma prezentãrii modalitãtilor de obtinere a cardului european de sãnãtate si asigurãri sociale, ec. Mihaela Gabriela Chitariu, directorul general al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui, a prezentat o informatie deranjantã. Se pare cã strãinii, care ajung sã beneficieze de îngrijiri medicale în judetul nostru, scapã cu facturi de câteva sute de euro, în timp sistemele de sãnãtate din Europa fac gãuri de zeci de milioane de lei în urma decontãrilor. Astfel, în ultimii doi ani, suma obtinutã din partea UE, din urma strãinilor, este de 16,235 de lei, în timp ce suma decontatã de CAS Vaslui, în acesti doi ani, este de 16.633.895 lei. Bineînteles cã, aceastã discrepantã enormã are drept cauze numãrul mic de strãini care au primit îngrijiri medicale în judetul nostru si numãrul mare de vasluieni plecati în strãinãtate, dar si costurilor ursturãtoare din spitalele din strãinãtate. “În anul 2016 suma încasatã de la statele membre UE pentru servicii medicale acordate cetãtenilor asigurati în statele UE în baza cardurilor si formularelor europene este de 3.179,56 lei, iar în anul 2017 suma de 13.056,15 lei. Referitor la decontarea serviciilor medicale, CAS Vaslui, în anul 2016, a decontat pentru servicii medicale acordate asiguratilor români tratati în statele membre UE suma de 12.005.135,34 lei, iar în anul 2017, suma de 4.628.760,72 lei, fiind rambursate integral formularele de rambursare primite în anul 2016 si în anii precedenti si o mare parte din cele primite în anul 2017. La sfârsitul anului 2017, suma rãmasã de platã pentru statele membre UE este de 637.927,50 lei, urmând sã fie decontatã în cursul anului 2018. În baza HG nr.304/16 aprilie 2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind asistenta medicalã transfrontalierã, la nivelul CAS Vaslui s-au înregistrat 2 solicitãri de rambursare, o solicitare fiind aprobatã si decontatã în cursul anului 2017, iar o solicitare nefiind aprobatã pe motiv de neîndeplinirea conditiilor prevãzute de actul normativ mai sus mentionat – lipsa la dosar a biletului de internare”, a prezentat ec. Mihaela Gabriela Chitariu, directorul general al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui, în cadrul sedintei de Colegiu Prefectural, ce a avut loc ieri. (Andrei Manolachi)