|

Vasluiul, gazda unui simpozion dedicat Holocaustului

INVITATIE… Prima editie a Simpozionului “Memoria Holocaustului- educatia pentru tolerantã” se va desfãsura la sfârsitul acestei sãptãmâni (26 octombrie), la Scoala Gimnazialã “Vasile Alecsandri”, însã cei care vor sã participe trebuie sã se înscrie pânã pe data de 24 octombrie. Organizat atât pentru elevi (clasele VII-XI), cât si pentru cadre didactice, evenimentul îsi propune sã contribuie la combaterea atitudinilor rasiste, xenofobe, antisemite, intolerante, prin cultivarea memoriei Holocaustului.

Simpozionul are douã sectiuni: Sectiunea Comunicãri stiintifice în cadrul cãreia cadrele didactice pot participa cu lucrãri stiintifice în format Word (eseuri, referate, planuri de lectie, proiecte didactice, schite didactice etc.) si Prezentãri Power Point, si sectiunea Expozitie-concurs, dedicatã elevilor. Acestia pot participa cu prezentãri Power Point, cu creatii artistico-plastice: desene, graficã, colaj, poster, picturã pe hârtie sau carton, în format A4 sau A3, dar si cu lucrãri stiintifice (eseuri, referate etc.), în format Word. “Înscrierea participantilor – termen limitã 24.10.2019, pe baza fisei de înscriere, expediatã odatã cu lucrarea si acordul de parteneriat, pe e-mail, completate direct sau scanate. Fiecare elev poate participa cu maxim 2 (douã) lucrãri în concurs, indiferent de sectiune. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 5 (cinci) lucrãri, dintre care una proprie si patru ale celor maxim 2 (doi) elevi coordonati, plãtind o singurã data taxa de participare. Lucrãrile trimise nu se returneazã, ele pot fi folosite de organizatori, inclusiv în scopul unor donatii caritabile (mai ales cele din sectiunea II b)). Lucrãrile plastice selectate de juriu vor face obiectul unor expozitii, cu vernisaje în incinta scolii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Vaslui sau în alte locatii adecvate. Pentru evaluare si jurizare se vor constitui douã comisii, alcãtuite din profesori din cadrul I.S.J. Vaslui, C.C.D. Vaslui si scoala organizatoare. Se vor aprecia originalitatea, creativitatea, estetica lucrãrilor, aspecte specifice în functie de categorii si sectiuni”, se aratã în regulamentul simpozionului.