|

Vasluiul intrã „în operatie”!

Sãptãmâna viitoare începe “Marea Asfaltare”

START Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã (PIDU) demareazã la Vaslui de sãptãmâna viitoare, cu reabilitarea zonei centrale a municipiului si lucrãri de modernizare la retelele de apã – canal. În paralel, Municipalitatea vasluianã va scoate la licitatie Teatrul de Varã din centrul orasului pentru a fi repus în functiune si va reamenaja albia râului Bârlad. De asemenea, Bazarul va fi desfiintat, iar Parcul Tineretului, din apropiere, va fi mult lãrgit. 80 de apartamente ANL vor fi date în folosintã la sfârsitul acestui an, iar reabilitarea Pietei Vidin intrã în dezbatere publicã.

2 mai este ziua în care municipiul Vaslui intra într-un proces complex de reabilitare si modernizare. Autoritãtile locale spun cã orasul va fi desfãcut si refãcut pe o perioadã de doi ani, iar la sfârsit vom avea strãzi perfecte, trotuare la fel, centrul municipiului va fi “îmbrãcat” în granit de cea mai bunã calitate, ciminalitatea va scãdea datoritã camerelor video amplasate în tot orasul. De asemenea, vom cãlãtori mai bine în mijloacele de transport în comun, va fi reintrodus troleul si vor exista centre sociale în zona Gãrii si în Cartier. “PIDU este compus din 5 proiecte cu finantare majoritar europeanã. Începem cu reabilitarea infrastructurii de apã – canal, reabilitarea Centrului Civic si modernizarea infrastructurii de transport public. Vom continua cu reabilitarea strãzilor si proiectul pentru prevenirea criminalitãtii. Au sosit banii, nu vor fi probleme financiare. Implementarea unor proiecte va dura 10 luni, la altele 24 de luni”, precizeazã primarul Vasile Pavãl. De mentionat cã toate proiectele au fost scoase la licitatie. Dintre acestea, trei proiecte au fost adjutecate de comisiile de licitatie – “Reabilitare infrastructurã de strãzi în municipiul Vaslui”; “Reabilitare zonã pietonalã centralã si iluminat arhitectural”; “Reabilitare, modernizare si extindere infrastructurã de transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum si reabilitare extinderea iluminatului public”. “ Primul din cele trei proiecte a fost câstigat de SC Transmir Murgeni si contestat imediat la Bucuresti. Vãd cã au trecut cele 30 de zile si trebuia sã primim rãspuns. Nu am primit încã nimic. Vom face adrese”, a comentat Pavãl. Celelalte douã proiecte: “Reabilitarea si schimbarea destinatiei infrastructurii pentru servicii sociale în municipiul Vaslui” si “Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitãtii în zona de actiune a Municipiului Vaslui prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere” au fost scoase la licitatie si sunt în analiza comisiei. Dacã nu vor fi contestate, în aceastã varã vor începe lucrãrile pentru implementarea lor.

Reabilitarea Centrului Civic: 22.000 metri pãtrati de granit!

Cert este cã Primãria Vaslui începe PIDU cu reabilitarea unor conducte de apã si canalizare din zona Moara Grecilor si în zona Gãrii, dupã care va începe reabilitarea Centrului Civic. “De la sediul Primãriei Vaslui si pânã la hotelul Racova va fi schimbatã conducta de apã. Pregãtim astfel terenul pentru pavarea cu granit. Vor fi 22.000 de metri pãtrati de granit în toatã zona centralã”, explicã Pavãl. Firma care a câstigat licitatia este S.C. UTI Bucuresti. Proiectul arhitectural prevede o reabilitare si reasezare a centrului: va fi desfiintat parcul din fata statuii, vor fi scosi brazii si gardul din fata Prefecturii Vaslui si vor fi puse jardiniere si bãnci noi. Proiectul reabilitãrii transportului în comun prevede reînfiintarea liniei de troleu. Aici va lucra firma SC Flash Group Bucuresti, care a câstigat licitatia. “Totusi atentia noastrã nu este centratã numai pe acest proiect integrat. Am multe lucrãri finantate de Consiliul Local care sunt în derulare, iar unele le vom începe în viitorul apropiat: cartierele din zona strãzilor Ion Creangã, George Cosbuc, 1 Mai, Andrei Saguna. Avem în plan definitivarea strãzii Dragos Vodã, strãpungerea din Gheorghe Racovitã, dar si modernizarea cimitirului si reabilitarea completã a cartierului din zona strãzii Smârdan”, mai spune primarul.

Teatrul de Varã va fi scos la licitatie!

Desi nu este inclus în PIDU, proiectul repunerii în functiune a Teatrului de Varã este un alt obiectiv aflat în atentia Municipalitãtii. “Vom reabilita teatrul si îl vom scoate la licitatie. Dacã va fi concesiune, parteneriat – public privat, încã nu stim. Cert este cã acest obiectiv trebuie sã reintre în functiune”, spune Pavãl. De asemenea, Bazarul va fi mutat din acel loc, iar Parcul Tineretului, mult lãrgit. Constructia a încã 80 de apartamente ANL va fi finalizatã tot în acest an.