|

Vestea asteptatã de mii de salariati vasluieni: creste salariul minim cu 1.000 de lei?!

ASTEPTARE… Salariul minim ar putea creste cu 1.000 de lei, cu o singurã conditie, si anume ca mãsura sã fie corelatã cu cea a salariului mediu brut, conform unei propuneri aflate în dezbatere în Senat. Potrivit propunerii legislative, salariul minim brut ar putea creste în mai multe transe, de la începutul anului viitor si pânã la sfârsitul anului 2024, pânã când salariul minim va ajunge sã reprezinte 60 la sutã din cel mediu.

În prezent, în condițiile în care salariul minim brut pe țarã este de 2.230 de lei, iar cel mediu brut pe economie este de 5.429 de lei, raportul dintre cele douã salarii trece cu puțin peste 40%. Pentru a reprezenta 60% din actualul salariu mediu, salariul minim ar trebui sã aibã valoarea de 3.257 de lei, ceea ce ar reprezenta o crestere cu peste o mie de lei fațã de valoarea actualã. Acest proiect a apãrut în Parlamentul României ca reactie la initiativa europeanã de introducere a unui salariu minim garantat la nivelul fiecãrei tãri membre a spatiului comunitar. Se propune modificarea Codului muncii la art. 164 prin introducerea unui nou alineat: “Prezenta initiativã legislativã vizeazã corelarea procentualã a valorii salariului minim national brut, cu aceea a salariului mediu national brut pentru a conferi o garantie realã asigurãrii unui nivel de trai decent pentru cetãteni. În acest sens, în acord cu demersurile europene în materie, propunem ca valoarea salariului minim national brut sã nu poatã reprezenta mai putin de 60% din valoarea salariului mediu national brut”, aratã initiatorii în expunerea de motive. În acest sens, în Codul muncii ar urma sã fie inclusã si prevederea urmãtoare: “Raportul dintre salariul de bazã minim brut pe tarã si salariul mediu brut pe economie va creste în transe anuale egale începând cu data de 1 ianuarie 2021, urmând ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de bazã minim brut pe tarã sã reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie”.

Se doreste ca tot mai multi vasluieni sã rãmânã acasã

Scopurile acestei modificãri legislative sunt reducerea decalajelor între statele europene si cetãtenii acestora, garantarea asigurãrii standardelor si conditiilor minime de trai decent pentru populatie, diminuarea migratiei fortei de muncã autohtone, reducerea somajului voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim, colectarea unor sume suplimentare la bugetul de stat necesare efectuãrii de noi investitii, distributia mai echitabilã a profiturilor în plan european. Propunerea legislativã ar urma sã fie adoptatã pentru a garanta cetãțenilor asigurarea condițiilor minime de trai decent, pentru diminuarea migrației forței de muncã locale si pentru a reduce somajul voluntar generat de lipsa de atractivitate a salariului minim. Mãsura ar urma sã fie implementatã dupã ce la nivel european s-a vorbit despre un proiect ce are ca scop stabilirea unei formule unitare de calcul pentru salariul minim în Uniunea Europeanã. Cu toate cã nu va avea o valoare stabilitã la nivelul întregului spațiu european, salariul minim va fi calculat în funcție de salariul mediu din fiecare țarã membrã UE si va ajunge sã reprezinte 60% din acesta. Pentru a fi adoptatã, mãsura trebuie sã fie aprobatã de Parlament, semnatã de presedintele țãrii si publicatã în Monitorul Oficial. “Este un plan pe care noi ni l-am propus pentru patru ani de zile cu începere de la 1 ianuarie 2021. Astfel încât la 31 decembrie 2024 salariul minim brut pe tarã sã fie 60% din salariul mediu brut pe economie. Nu este nimic nou, facem o proiectie pe patru ani, nu intervenim brusc în economie”, a declarat fostul ministru al Muncii, Marius Budãi.