|

Vesti bune pentru fermierii vasluieni

LEGE NOUÃ…Legea mult asteptatã de micii fermieri a fost promulgatã ieri de presedintele României. Seful statului a semnat decretul privind modificarea si completarea Legii 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol care prevedere mai multe modificãri pentru agricultori. Noua lege îsi propune sã corecteze efectele negative produse de Legea nr.145/2014, atât la nivelul producãtorilor agricoli, cât si în ceea ce priveste consumatorii si societãtile comerciale care asigurã desfãsurarea comertului cu amãnuntul. Potrivit noilor prevederi, carnetul de comercializare, care va fi valabil 7 ani în loc de 5 cum este în prezent, a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizicã care detine atestat de producãtor, precum si de sotul/sotia, ar putea fi folosit si de rudele de pânã la gradul II care locuiesc si se gospodãresc împreunã, dupã caz, pentru exercitarea actului de comert cu ridicata sau comert cu amãnuntul a produselor agricole obtinute în ferma/gospodãria proprie. Refuzul eliberãrii avizului consultativ de cãtre structurile asociative profesionale, patronale sau sindicale din agriculturã sau conditionarea eliberãrii acestuia de calitatea de membru al entitãtii emitente, cu amendã de la 3.000 lei la 4.000 lei.