|

Violatorii din Vãleni, rând pe rând, eliberati pentru comportament exemplar în spatele gratiilor!

ELIBERÃRI… Violatorii din Vãleni, care în urmã cu patru ani au socat opinia publicã din România dupã ce au batjocorit pânã la lesin o fatã, scapã, rând pe rând, de puscãrie. Cel mai recent eliberat, Petricã Bolboceanu, a convins instanta cã s-a îndreptat dupã ce a participat la numeroase activitãti în domeniul asistentei psihologice sisociale. “Pentru implicarea sa în activitãti si programe specifice reintegrãrii sociale, a fost recompensat de 26 de ori: o datã cu ridicarea sanctiunii aplicate anterior, de 21 de ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizitã si de 4 ori cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru 24 de ore”, se aratã în motivarea deciziei instantei în urma cãreia Petricã Bolboceanu a fost lãsat sã plece acasã. Astfel, desi a fost condamnat la 8 ani si sase luni, acesta a fãcut doar patru ani de închisoare, fiind al saselea violator care se bucurã de libertate înainte de termen. Singurul care a rãmas închis este Silviu Burada, cel care a planificat violul si cãruia instanta i-a decis o pedeapsã de 10 ani de temnitã.

Evaluarea pozitivã pe care gardienii penitenciarului i-au fãcut-o lui Petricã Bolboceanu a cântãrit decisiv în hotãrârea instantei de a-l pune pe acesta în libertate. Potrivit documentelor oficiale, Bolboceanu a fost recompensat de 26 de ori în perioada închisorii. “Din caracterizarea depusã la dosar rezultã cã, pe timpul executãrii pedepsei, persoana privatã de libertate B P I , aflatã la prima analizã în comisie, a avut un comportament preponderent pozitiv, înregistrând o singurã abatere disciplinarã, pentru care a fost sanctionat disciplinar. Pentru implicarea sa în activitãti si programe specifice reintegrãrii sociale, a fost recompensat însã de 26 de ori: o datã cu ridicarea sanctiunii aplicate anterior, de 21 de ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizitã si de 4 ori cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru 24 de ore”.

“Instanta are convingerea cã persoana condamnatã s-a îndreptat”

Studiind fisa de cazier judiciar a condamnatului, instanta a constatat cã Bolboceanu nu a avut antecedente penale, iar asta a venit în ajutorul condamnatului. În motivarea deciziei de eliberare conditionatã, instanta mai precizeazã cã Bolboceanu “a desfãsurat si desfãsoarã activitãti lucrative în interesul locului de detinere, iar în urma muncii prestate a obtinut 200 de zile considerate cîstig. A avut o participare activã si consecventã în activitãtile si programele specifice domeniului de reintegrare socialã care i-au fost recomandate. A finalizat, cu rezultate bune si foarte bune, 97 de activitãti sau programe educationale. În domeniul asistentei psihologice a participat la o activitate. În domeniul asistentei sociale participã la Programul de pregãtire pentru liberare. Pentru implicarea sa în programele si activitãtile recomandate a beneficiat de 1.258 de credite. S-a precizat cã persoana privatã de libertate B P I , fãrã antecedente penale, a executat ultima perioadã din pedeapsã în regim deschis (…) Pentru considerentele expuse, instanta în baza art. 587 Cod procedurã penalã va admite propunerea formulatã de Comisia pentru liberare conditionatã din cadrul P V , pe care o constatã ca fiind întemeiatã (…) De asemenea, raportat la circumstantele personale ale condamnatului B P I , instanta are convingerea cã persoana condamnatã s-a îndreptat si se poate reintegra în societate. Acesta a manifestat un comportament adaptat la mediul de detentie, a participat la activitãti si programe în domeniul educational, fiind recompensat de mai multe ori”, se mai aratã în aceeasi motivare judecãtoreascã. Dupã eliberarea lui Petricã Bolboceanu, singurul care a mai rãmas închis este Silviu Burada, cel care a planificat violul si care a fost condamnat la 10 ani de închisoare.