|

VOLOCARU, BÃGÃRETUL DE SERVICIU DIN CL VASLUI!

Prea populari, prea ca la tarã

GICÃ NERVOSU’… Nici bine nu si-a început Alecsandru Volocaru mandatul de consilier din partea PPDD, cã a si reusit sã-si facã un obicei din a agita spiritele în timpul sedintelor Consiliului Local. Pânã acum, fie cã a avut ceva pertinent de zis, fie cã nu, consilierul Volocaru a dezbãtut în plen punct cu punct fiecare proiect de hotãrâre propus spre aprobarea consiliului. Hiperactivitatea lui manifestatã în sedinta de ieri i-a pus capac, tânãrul a fost “urecheat” de primarul Vasile Pavãl.

De când este consilier local nu au existat prea multe proiecte de hotãrâri care sã-l multumeascã pe deplin pe consilierul PP-DD, Alecsandru Volocaru. Chiar dacã a luat în discutie fiecare punct de pe ordinea de zi, Volocaru a plecat de la sedintã cu douã mari nemultumiri: cã Primãria investeste prea multi bani în calculatoare si cã nu a fost loc si pentru consilierii PP-DD în Comisia localã de ordine publicã. Consilierii au votat o rectificare a bugetului local în urma cãreia au fost dati 14.500 lei pentru înnoirea tehnicii de calcul a primãriei, care conform legii poate fi schimbatã dupã o periodã de trei ani. Ei bine, consilierul Volocaru a propus ca aceastã perioadã sã fie prelungitã la minim cinci ani pe motiv cã la Primãria Vaslui sistemul informatic nu ar fi suficient de solicitat. “în comisii s-a spus cã suma va fi cheltuitã pe sisteme informatice noi, durata de viatã a tehnicii de calcul în primãrie fiind de trei ani, mult prea putin. Solicit ca cei trei ani sã fie majorati. Sistemul informatic în Primãria municipiului Vaslui nu este atât de solicitant încât sã trebuiascã schimbate la trei ani”, a explicat plenului Volocaru. Oricât au încercat colegii si specialistii din primãrie sã-i explice cã Serviciul Financiar si Contabilitatate au un grad de complexitate care solicitã foarte mult sistemul informatic, cã în primãrie sunt calculatoare care au depãsit de mult acea perioadã de trei ani, cã sunt angajati în primãrie care ar trebui dotati cu calculatoare, cã unitãtii tehnica de calcul nu-i este suficientã, Volocaru nu a renuntat, refuzând sã voteze hotãrârea.

Supãrat cã PP-DD-ul nu a avut loc la Politia Comunitarã

Unul dintre cele mai fierbinti puncte pe ordinea de zi a fost desemnarea a trei reprezentantI a Consiliului Local care alãturi de primar, de secretarul municipiului, de seful Politiei Locale si de seful Politiei Municipale, vor face parte din Comisia Localã de ordine publicã, un organism cu rol consultativ care sã contribuie la buna organizare si functionare a Politiei Locale Vaslui. Cei propusi pentru preluarea acestei responsabilitãti au fost Daniela Clãtinici, Daniel Neacsu si Alin Trifu, nici un reprezentant al PP-DD, nici mãcar al PDL. “Reprezentantii primãriei în comisia localã sunt ai USL. Ar trebui sã existe reprezentanti si din partea opozitiei, ba chiar din toate partidele politice reprezentate în Consiliul Local. îl propun pe Negrutzi Leonard sã facã parte din aceastã comisie. Nu contest calitatatea celor propusi, dar dorim ca toate partidele politice sã fie reprezentate în astfel de comisii.”, a încercat sã explice Volocaru. Chiar dacã opinia tânãrului consilier a fost sustinutã si de Marioara Idriceanu si Marius Arcãleanu, colegi cu ceva mai multã experientã, din pãcate deocamdatã Opozitiei nu i-a fost fãcut loc în aceastã comisie.

Tonul de la Diverse a ridicat primarul de pe scaun

„Domnule primar, pe site-ul primãriei ar trebui sã fie un tabel sinoptic în care sã fie trecuti membrii tuturor departamentelor din primãrie, cu functie, salarizare si responsabilitãti, pentru ca cetãtenii sã stie exact unde sã meargã si cui sã se adreseze; pe site sã existe si un calendar al lucrãrilor din PIDU, astfel încât lumea sã stie când se ajunge cu lucrul si pe strada lor. Dle primar, ati declarat în presã cã ati dispus Aquavas sã repare deficientele din subsolurile blocurilor, chiar dacã acestea apartin locatarilor. Noi am avut niste propuneri în aceste sens, dorim sã stim la ce mãsuri v-ati gândit. Mãsura ar fi necesarã obtinerii de economie la apã, având în vedere cã resursa este scãzutã. în Vaslui se udã pe ploaie în parcul Copou, cred cã ati putea începe de acolo economia. Ati mai declarat cã sunt probleme cu tãierea asfaltului proaspãt turnat, dar probleme sunt si cu canalele mai înalte sau mai joase. Când vom descoperi tehnologia care permite ca ele sa fie la acelasi nivel cu asfaltul? Am adus o mostrã din pavajul din Centrul Civic. Are douã fete, fiind montat cu partea rugoasã în sus. întrebarea este: nu puteam cumpãra un placaj neslefuit, mai ieftin, care sã permitã aderenta? Soclul statuii lui Stefan cel Mare este îmbracãt în marmurã neagrã. Cum se va mai vedea placheta, care era si ea tot neagrã?”, s-a adresat consilierul Volocaru primarului. Momentul a fost anuntat chiar de la începutul sedintei, când Alecsandru Volocaru a cerut sã-i fie acordat un punct pe ordinea de zi. Când sedinta a ajuns la ultimul punct, propunerile pregãtite pentru dezbatere s-au dovedit a fi un fel de dare de seamã pe care Alecsandru Volocaru i-a cerut-o primarului Vasile Pavãl pe un ton destul de „special” care l-a cam iritat pe primar.

Pavãl: „ Atentie la vocabular!”

Vizibil iritat de socotelile care i-au fost cerute, deranjat de dezbaterile lungi si de cele mai multe ori abstracte, Vasile Pavãl a cedat si l-a tras putin de urechi în plen pe foarte tânãrul sãu coleg din administratia publicã localã. „Atentie la vocabular! Dumneavoastrã nu-mi atrageti atentia mie! Nu primarul udã în parcul Copou, nu sunteti politicos. între primar si Consiliul Local nu existã subordonare. Dumneavoastrã aveti niste prerogative, exprimati-le si atât! Principiul democratiei este cã minoritatea se supune majoritãtii. Desfãsurati-vã activitatea corect în cadrul CL. Nu prea a plouat la noi, deci nu cred cã s-a udat pe ploaie. Puteti suna la directorul de resort, la Goscom, pentru a corecta eventualele nereguli constatate. Am rugãmintea la dumeneavostrã de a lucra asa cum trebuie. Voi încerca sã fiti toti în comisii, vor fi multe si fiecare va lucra corect în Consiliul Local. Voi dispune comisiei de ordine publicã sã vã prezinte un raport la prima sedintã dupã comisie, cu problemele care se discutã acolo. Daca nu aveti informatiile suficiente, informati-vã! Când gestionezi 70 mii de roluri, peste 40 mii documente care intrã în institutie, nu stiu ce înseamnã un calculator în plus sau în minus. Sã nu discutãm neprincipial în plenul CL!” a replicat Vasile Pavãl. Chiar dacã a fost destul de acid, primarul i-a oferit cât de cât niste rãspunsuri lui Volocaru, i-a promis organigrama primãriei, nominalizarea salariatilor. „Trebuie sã repare pierderile de apã, ar fi pãcat sã pierdem în subsol apa, contracost acolo unde proprietarii sunt vinovati! Echipa de la Aquavas executã deja lucrãri de reparatii, se poate verifica. N-am fãcut referire ca plata sã fie suportatã de Aquavas! Nu permite legea. Ca operator, are obligatia de a asigura reducerea consumului de apa. Pavajul, sunteti a o suta persoanã care pune aceastã problemã, am tot explicat, acest proiect este realizat cu fonduri europene, are o tehnologie, un mod de placaj, o anumitã piatrã si nu avem voie sã facem modificãri. Eu cred cã e bine cum s-a montat aceastã piatrã, ea corespunde calitativ solicitãrilor din caietul de sarcini, constructorul dã garantie 5 ani, conform normelor UE. La finalitatea lui vor veni în analizã expertii tehnici ai Comisiei Europene. Cine a gresit, va plãti! Cât despre placajul de pe soclul statuii, bronzul ãla nu prea mai era bronz, era platinat de vreme, placa cu toate elementele este pregãtitã pentru turnare în bronz la Iasi si va fi montatã pe granitul negru. Acesta se va regãsi pe treptele de la Casa de culturã si la fântâna artezianã. în final, va fi un proiect frumos!”, a adãugat Vasile Pavãl.