|

Vremuri mai bune pentru medicina de familie

MÃSURI….Alocarea, în 2019, a unui buget majorat cu 25%, acordarea de diferite facilitãti, dar si un numãr mai mare de locuri la rezidentiat. Sunt doar câteva din mãsurile prin care Ministerul Sãnãtãtii le are în vedere pentru a întãri medicina preventivã. Promisiunile de la centru nu prea mai încântã medicii din mediul rural, care în ultimii ani au plecat cu miile din tarã.

“Am înteles nevoile acestui sector si vrem sã întãrim medicina preventivã, iar anul acesta am crescut cu 25% bugetul pentru medicina de familie si am acordat si alte facilitãti pentru îmbunãtãtirea activitãtii acestor profesionisti. De asemenea, la concursul de Rezidentiat au fost alocate mai multe locuri pentru acest domeniu, inclusiv cele 300 de posturi aprobate de Guvern s-au îndreptat tot cãtre medicina de familie. Vom lua si alte mãsuri menite sã întãreascã cabinetele medicilor de familie, în vederea îmbunãtãtirii activitãtii. Din împrumutul negociat cu Banca Mondialã, în valoare de 800 milioane de euro, o parte importantã va fi destinatã pentru plata serviciilor suplimentare si dotarea cu echipamente medicale a cabinetelor medicilor de familie si a medicilor comunitari”, a declarat Pintea în mesajul transmis cu prilejul Zilei Internationale a Medicilor de Familie.

Migratie cãtre spitale

Dacã de la Bucuresti, viitorul medicinei de familie se vede bine, în teritoriu, situatia nu e chiar atât de roz. Numai în judetul Vaslui, La ora actualã, sapte comune nu beneficiazã de medicinã preventivã, iar medicii care lucreazã în mediul rural se simt din ce în ce mai atrasi din salariile de la spital. Potrivit reprezentantilor Colegiului Medicilor, venitul brut al unui medic de familie este de în jur de 15.000 de lei. “Acest venit brut include, pe lângã venitul medicului, atât cât mai rãmâne, salariul asistentului medical cu tot ce înseamnã impozite, dãri cãtre stat, cheltuieli de functionare curentã, dotare, investitii eventuale, consumabile, servicii de curãtenie, servicii informatice, servicii contabile si tot ceea ce înseamnã functionarea. În general, aceste cheltuieli directe si indirecte se ridicã în acest moment la 58 – 60% din acest venit brut încasat de cabinet denumit furnizor de servicii”. Asta înseamnã cã un medic de familie din judetul Vaslui are un venit net de 6000-7000 de lei, în timp ce un medic care muncește în spital ridicã lunar si 20.000 de lei.