|

Zeci de copii din Bãlteni, sprijiniti de Uniunea Europeanã

AJUTOR…Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Euronest, alãturi de câteva asociatii partenere din judetele Vaslui si Iasi, a lansat, ieri, în comuna Bãlteni, proiectul „O sansã egalã pentru toti. Educatie inclusivã în unitãtile scolare”. Proiectul va fi implementat pe o perioadã de 36 de luni, pânã în 7 mai 2021, de cãtre A.D.I. EURONEST, din care face parte si Consiliul Judetean Vaslui, în parteneriat cu Primãria Comunei Lipova (judetul Bacãu) si Scoala Gimnazialã Sipote (judetul Iasi), Asociatia Centrul de Resurse Economice si Educatie pentru Dezvoltare (judetul Neamt), Asociatia „Salvati Copiii” (filiala Iasi), Asociatia „Sf. Damian” (judetul Iasi). Obiectivul general al proiectului îl reprezintã furnizarea unor mãsuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului egal la învãtãmântul de calitate, inclusiv la parcursuri de învãtare formale, nonformale si informale în rândul a 1.180 de copii din comunitãti defavorizate din judetele Iasi, Bacãu si Vaslui. De altfel, în jur de 70 de copii de la scoala Bãlteni au primit ieri pachete de igienã de la asociatiile partenere, constând în sãpunuri, apã de gurã, pastã de dinti si periute. „Mã bucur cã suntem la Bãlteni, pentru un proiect important al comunitãtii locale. Asociatia Euronest deschide un proiect important pentru comunitatea localã. Îmi doresc doar ca elevii din mediul rural, inclusiv cei de la Bãlteni, sã ajungã la nivelul celor din mediul urban, care au mai multe sanse”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Este adevãrat, desi valoarea totalã a proiectului este de aproape 6,4 milioane lei, iar comuna Bãlteni beneficiazã de peste 500.000 de lei, autoritãtile judetene spun cã este un început bun si pentru alte primãrii.

Prin implementarea proiectului se vor obtine mai multe rezultate, respectiv achizitia a douã microbuze scolare, 1.000 pachete cu îmbrãcãminte si încãltãminte si 1.180 pachete cu produse de igienã personalã acordate copiilor, înscrierea la grãdinitã a copiilor nescolarizati din Bãlteni, Lipova si Sipote, un program de tip „scoalã dupã scoalã” dezvoltat în Bãlteni si Sipote pentru aproximativ 45 de elevi din ciclul primar, 6.448 burse cu o valoare de 100 lei acordate copiilor din grupul tintã pe o perioadã variind între 1 lunã si maxim 24 de luni, derularea a 1.440 ore de cursuri educationale extrascolare, aproximativ 750 de copii participanti în tabere si excursii, 1.000 de copii participanti la clubul de varã, 300 premii acordate pentru cele mai bune 25 de rezultate din fiecare an de studiu din ciclul gimnazial din scolile din Bãlteni, Lipova si Sipote, pe an scolar. În plus, vor fi dotãri pentru unitãti scolare, respectiv: Scoala Bãlteni – amenajare parc de joacã, repararea acoperisului, cablarea electricã a laboratorului de informaticã si dotarea acestuia cu 16 laptopuri si 3 imprimante, dotarea scolii cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor pentru sustinerea examenelor de evaluare nationalã; Scoala Lipova – dotarea cabinetului mediatorului, mobilier pentru 3 sãli de grãdinitã, mobilier si echipamente pentru sãlile de clasã, materiale de prim ajutor, rafturi si cãrti pentru bibliotecã, echipamente specifice pentru sala de sport; Scoala Sipote – dotarea cu echipamente IT a 19 sãli de clasã si dotarea cu mobilier specific a 3 sãli de grãdinitã; 95 de cadre didactice beneficiare ale unui curs de dezvoltare a capacitãtii profesionale; 95 proiecte de practicã; 117 subventii/instrumente de sprijin acordate în scopul asigurãrii resurselor materiale necesare punerii în practicã si perfectionãrii competentelor obtinute în componenta teoreticã. Bugetul pentru primãria Bãlteni este de 426.566 lei si acoperã cheltuielile cu personalul propriu, hrana pentru after school, materiale auxiliare pentru activitatea didacticã. Cu bani europeni vor fi fãcute si dotãri pentru scoala din Bãlteni, respectiv reparare acoperis, parc de joacã, cablarea electricã a laboratorului de informaticã si dotarea acestuia cu 16 laptopuri, 3 laptopuri si trei imprimante, camere de supraveghere (interior si exterior). De asemenea, din bugetul A.D.I. EURONEST, liderul de parteneriat, se vor achizitiona pentru elevii din Bãlteni pachete de igienã, pachete de îmbrãcãminte si încãltãminte, se vor acorda burse scolare etc. în valoare de aproximativ 83.553,79 lei. Valoarea totalã a proiectului este de 6.398.942,72 lei (din care contributia Uniunii Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei si 930.066,14 lei din bugetul national). „Este un proiect important pentru noi, pentru judetul Vaslui. De multi ani de zile, Consiliul Judetean face parte din proiectul Euronest, cu rezultate foarte bune. Eu îmi doresc ca elevii din mediul rural sã aibã aceleasi sanse ca elevii din urban, acolo unde se fac mult mai multe investitii”, a mai declarat vicepresedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, prezent la eveniment. „Mã voi lupta pentru orice proiect pe care îl pot aduce în comuna Bãlteni. Cel de astãzi este al 7-lea proiect cu fonduri europene pe care îl implementez în comunã, si nu ne vom opri aici”, a spus Relu Brasoveanu, primarul comunei Bãlteni.