|

Ziua Internationalã a Drepturilor Copilului, marcatã si de specialistii DGASPC Vaslui

MÂNDRIE Psihologul bârlãdean Ionel Brãtianu, din cadrul CPRU-CANE Bârlad, a fost solicitat de Gabriela Coman, presedintele Autoritãtii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei, sã sustinã un discurs din perspectiva opiniei copilului în România.

Conferinta a avut loc pe 20 noiembrie, la Bucuresti, când s-au împlinit 25 de ani de la ratificarea Conventiei ONU privind drepturile copilului de cãtre România. Actiunea de analizã a conventiei a fost fãcutã de cãtre Autoritatea Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei.

Ziua Universalã a Copiilor (Universal Children’s Day ) se sãrbãtoreste în peste 100 de tãri din sistemul ONU la 20 noiembrie, fiind ziua în care Adunarea Generalã a ONU a adoptat Declaratia Drepturilor Copiilor (1959) si Conventia Drepturilor Copiilor (1989). Din 1990, Ziua Copilului marcheazã, de asemenea, si aniversarea la aceastã datã a Adunãrii Generale a ONU, care a adoptat declaratia si Conventia privind drepturile copilului. Joi, pe 20 noiembrie, s-au împlinit 25 de ani de la adoptarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, prima lege internationalã care a stipulat cã toti copiii au drepturi speciale, inclusiv dreptul la educatie, dreptul la protectie socialã, dreptul de a -si exprima opinia cu respectarea principiului nondiscriminãrii si egalitãtii de sanse. La aceastã conventie au fost prezenti specialisti din toatã tara, iar din Vaslui a fost invitatã o delegatie numeroasã, condusã de Ionel Stefãnicã Armeanu, directorul executiv al DGASPC Vaslui. Din delegatie a fãcut parte si psihologul Ionel Brãtianu, de la CPRU-CANE Bârlad. Legislatia privind protectia drepturilor copilului si sistemul în ansamblu au cunoscut schimbãri majore în ultimii 17 ani, de când a început implementarea Conventiei ONU din 1989, însã, desi lucrurile au evoluat simtitor fatã de era copilului “tratat ca obiect”, sunt multe probleme încã nerezolvate. Au fost analizate progresele fãcute de România în domeniul promovãrii si respectãrii drepturilor copilului, dupã 25 ani de la adoptarea Conventiei prin legi speciale, însã specialistii atrag atentia cã sunt multe de fãcut pentru toti copiii. Conventia interzice în mod categoric discriminarea, abuzul si exploatarea copiilor si prevede cã niciunul dintre acestia nu ar trebui sã trãiascã în sãrãcie, dezvoltarea lor trebuind sã fie asiguratã si încurajatã prin educatie, asistentã medicalã si alte servicii care sã îi ofere cel mai bun start în viatã. „În anul 2014, în România, sunt copii care nu merg la scoalã, sunt încurajati sã abandoneze cursurile scolare, sunt copii care trãiesc în sãrãcie alimentarã, materialã, moralã, religioasã si culturalã, sunt copii care comit infractiuni pentru a supravietui, copii abandonati cu pãrinti plecati în strãinãtate, care sunt victime ale diferitelor infractiuni. În România, se face prea putin pentru ca în politicile si strategiile de îmbunãtãtire a calitãtii vietii sã fie inclusi copiii, respectiv dreptul la participare activã si modul de exprimare a opiniei copilului este prea putin luat în seamã. Sunt îngrijorãtoare cazurile în care copiii de etnie rromã sau copii cu dizabilitãti nu au acces la scoalã. Este alarmantã cresterea cazurilor de violentã asupra copiilor. E un moment de reflectie, analizã, evaluare si de încurajare a tuturor institutiilor pentru îmbunãtãtirea calitãtii serviciilor de asistentã socialã si de bunãstare a copiilor în România. Este nevoie de mai multã participare directã a copiilor pentru respectarea tuturor drepturilor prevãzute în legislatia nationalã. Avem dezvoltat mitul cã nu poti face observatii în educatia copiilor cã acestia merg si spun cã le sunt încãlcate drepturile. Realitatea ne demonstreazã cã sunt foarte putine cazuri în care copiii sesizeazã cazuri de violentã sau de încãlcare a drepturilor generale prevãzute în Conventia Drepturilor Copilului”. a spus în discursul sãu la Conventia de la Bucuresti, Ionel Bratianu, psiholog în cadrul DGASPC Vaslui.