26 de persoane din Negresti, scutite de la plata amenzilor contraventionale

SCUTITI… Mai multe persoane din Negresti vor scãpa de amenzile contraventionale primite pânã la sfârsitul anului 2014. Asta pentru cã, potrivit unui proiect de hotãrâre ce va fi supus dezbaterii si votului în sedinta de joi, 13 august, s-a împlinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silitã a persoanelor în cauzã. În aceastã situatie sunt 26 de persoane care au primit sanctiuni contraventionale în valoare totalã de 24.740 lei.

Potrivit Codului de procedurã fiscalã, cu modificãrile si completãrile ulterioare “(1) Dacã organul de executare silitã constatã împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silitã a creantelor fiscale, acesta va proceda la încetarea mãsurilor de realizare si la scãderea acestora din evidenta creantelor fiscale”. “Prin Dispozitia nr. 218/15.05.2020 s-a constituit o comisie în vederea analizãrii proceselor verbale emise pânã la data de 31.12.2014 care a constatat împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silitã pentru procese verbale în sumã de 24740 lei, apartinând unor debitori fãrã bunuri si venituri urmãribile si/sau care si-au schimbat domiciliul. Constatãri: pânã în luna aprilie din anul 2016 aplicatia electronicã nu permitea reflectarea în actele de executare a detaliilor cu privire la seria si numãrul procesului verbal pânã în luna iunie din anul 2016 aplicatia electronicã nu permitea înregistrarea în machetã a fiecãrui proces verbal, ci doar operarea de borderouri manuale de debitare pentru procesele verbale. Se constatã împlinirea termenului de prescriptie întrucât, în interiorul termenului de prescriptie: nu existã niciun act de platã voluntarã, nu au fost emise somatii si titluri executorii, lipseste dovada de comunicare a actelor de executare silitã emise”, se aratã în proiectul de hotãrâre.
NICIUN COMENTARIU