Ajutor de încãlzire pentru vasluienii cu venituri mici

BANI… Vasluienii cu venituri mici pot beneficia si în acest an de ajutor de încãlzire de la primãrie. Tot ce trebuie sã facã este sã depunã la Directia de Asistentã Socialã o cerere, o declaratie pe propria rãspundere si câteva acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Ajutorul se acordã atât celor care îsi încãlzesc locuinta cu gaze naturale, lemne si cãrbuni, cât si celor care apeleazã la diverse aparate ce functioneazã doar pe bazã de energie electricã. Banii pe care îi vor primi ca ajutor de încãlzire se vor calcula în functie de veniturile nete lunare si de numãrul de membri ai familiei. Astfel, cazurile cu pânã la 155 lei/membru de familie vor primi 262 lei pentru gaze naturale, 240 lei pentru energie electricã si doar 54 lei pentru lemne si cãrbune. Cel mai mic ajutor de încãlzire îl vor primi persoanele sau familiile cu un venit net pe membru de familie între 540,1 si 750 lei: 20 lei pentru gaze naturale, energie electricã sau lemne si cãrbuni.

Ajutorul pentru încãlzirea locuintei se acordã persoanelor singure si familiilor care nu-si permit sã plãteascã cheltuiala cu cãldura în timpul sezonului rece, iar acordarea acestui ajutor e prevãzutã în Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 70/2011 privind mãsurile de protectie socialã în perioada sezonului rece. „Ajutorul pentru încãlzirea locuintei se acordã pe bazã de cerere, însotitã de declaratia pe propria rãspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia. Pentru a beneficia cinci luni de subventie la încãlzire, cererile completate, împreunã cu actele necesare, se depun pânã cel târziu 18 noiembrie 2020. Cererile depuse dupã aceastã datã, vor fi luate în calcul începând cu luna decembrie 2020. Pentru lunile decembrie 2020 – martie 2021, termenele lunare de depunere a cererilor noi de ajutor de încãlzire sunt pânã pe data de 20 a fiecãrei luni, pentru a fi luate în evidentã începând cu luna respectivã. Cererile depuse dupã data de 20 a fiecãrei luni, vor fi luate în evidentã începând cu luna imediat urmãtoare”, se aratã într-o informare a Primãriei Vaslui.

Atentie! Falsul în declaratii se lasã cu plângere penalã

De asemenea, în aceeasi informare se mai explicã faptul cã „titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuintei sunt obligati sã comunice primarului, în termen de 5 zile, orice modificare intervenitã în componenta familiei si a veniturilor acesteia. Modificarea sau încetarea (dupã caz) a dreptului la ajutorul pentru încãlzirea locuintei se face începând cu luna urmãtoare celei în care au intervenit. Constatãrile efectuate ulterior de nedeclarare a tuturor veniturilor, sau de introducere în cerere a persoanelor care nu locuiesc la adresa mentionatã, atrage dupã sine recuperarea integralã a ajutorului de subventie primit si plângere penalã, pentru fals în declaratie”. Nu beneficiazã de subventie la încãlzire, familia care detine bunuri imobile în afara locuintei de domiciliu, terenuri care depãsesc 1.000 mp în zona urbanã si 2.000 mp în zona ruralã, autovehicule/motociclete cu o vechime mai micã de 10 ani sau utilaje agricole. De asemenea, nu vor primi ajutoare de încãlzire nici cei care detin suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare netã de productie anualã depãseste suma de 1.000 euro pentru persoana singurã, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

 
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ