Angajatii Serviciilor Publice de Ocupare din mai multe judete, specializare cu fonduri europene

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “Competent – dezvoltarea competentelor angajatilor SPO pentru cresterea Calitãtii si Eficientei serviciilor furnizate”, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botosani, A.J.O.F.M. Timis, A.J.O.F.M. Arges, A.J.O.F.M. Bacãu, A.J.O.F.M. Buzãu, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociatia Aproape de Tine – Iasi, Asociatia Comunitarã de Unitate si Mediere si Siveco România SA, anuntã finalizarea studiului de identificare a nevoilor de formare în rândul personalului SPO – etapa de evaluare. Studiul vizeazã pregãtirea personalului SPO din cele patru regiuni de dezvoltare: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud, Regiunea Sud-Est si Regiunea Vest, fiind rezultatul interpretãrii chestionarelor completate de angajatii SPO si reflectã optiunea acestora pentru programele de formare. În urma analizãrii si interpretãrii rezultatelor înregistrate, au fost identificate urmãtoarele programe de formare profesionalã: “Securitate si sãnãtate în muncã”, “Dezvoltarea competentelor de comunicare în limba englezã”, “Evaluator proiecte”, “Managementul proiectelor, “Competente antreprenoriale”, “Analist piata muncii”, “Agent de ocupare” si “Inspector resurse umane”. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de interventie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ