Aproape 150 de profesori vor sustine examenul de Definitivat

ÎNSCRIERI… Emotii pentru dascãlii vasluieni, care vor sã obtinã gradul Definitivat în învãtãmânt. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean, 146 de profesori din judet vor sustine acest examen programat pe data de 22 iulie. Cei mai multi candidati înscrisi sunt educatori (33) si învãtãtori (23). Alti 19 s-au înscris pentru sustinerea examenului la Limba si Literatura Românã, 18 la Educatie fizicã si sport, 11 la Psihopedagogie specialã (pentru profesori) si 8 la Limba si Literatura Englezã. Candidatii vor sustine examenul la Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui, acolo unde au fost pregãtite 15 sãli. Accesul se face în intervalul 8.00-8.45, pe baza actului de identitate valabil, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, ori în lipsa acestuia, pe baza pasaportului în termen de valabilitate. Definitivatul vine si cu câteva reguli pe care profesorii vor trebuie sã le respecte si pe care le puteti afla în rândurile urmãtoare.

Alte discipline la care s-au înscris profesorii sunt: Matematicã- 6, Mecanicã-Maistri Instructori 5, Cultura Civicã 4, Religie Ortodoxã 4, Limba si Literatura Francezã 4, Educatie muzicalã specializatã (arta vocalã, muzica instrumentalã) 3, Educatie muzicalã si studii muzicale teoretice 1, Arte vizuale 1, Consiliere psihopedagocicã 1, Transporturi – maistri instructori 1, Kinetoterapie 1, Alimentatie publicã – maistri instructori 1, Biologie 1, Confectii textile-tricotaje-finisaj textil 1, Industrie alimentarã 1, Turism 1. Candidatii au fost programati pentru a sustine examenele la Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui, în 13 sãli a câte 10 candidati, o salã cu 9 candidati si o salã cu 7 candidati. Examenul va începe pe data de 22 iulie cu proba scrisã, iar potrivit calendarului stabilit, pe data de 29 iulie vor fi afisate rezultatele. Contestatiile vor putea fi fãcute în perioada 29-30 iulie, urmând ca în intervalul 30 iulie-4 august sã fie solutionate, iar apoi publicate rezultatele finale.

Câteva instructiuni pentru profesorii vasluieni care vor sustine examenul de Definitivat

Ministerul Educatiei a anuntat cum se va desfãsura examenul de Definitivat 2020. Astfel, accesul candidatilor în centrul de examen la proba scrisã se face în intervalul 8,00 – 8,45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pasaportului în termen de valabilitate. Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din urmãtoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, cãrti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediazã/faciliteazã comunicarea la distantã, alte obiecte/materiale a cãror utilizare afecteazã desfãsurarea examenului în conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen. Candidatii care introduc în sala de examen materiale nepermise sunt eliminati din examen pentru tentativã de fraudã, prin decizie motivatã a presedintelui comisiei de examen, situatie în care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal. Candidatii sunt informati de cãtre asistentii supraveghetori responsabili de sãli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfãsurarea probei scrise si semneazã procese-verbale care sã ateste informarea Pentru redactarea lucrãrilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastrã; desenele/graficele se executã cu creion negru.Candidatii pot avea, în sala de examen, dictionare – pentru disciplinele latinã sau greaca veche – si planuri de conturi – pentru disciplinele economice. Candidatii care doresc sã corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontalã, iar schemele/desenele, cu o linie oblicã. Candidatii care, în timpul desfãsurãrii probei scrise, sunt surprinsi copiind, primind sau transmitând solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din examen. Candidatul care se retrage din proprie initiativã poate solicita anularea lucrãrii, pe baza unei declaratii, predã lucrarea si foaia cu subiecte si pãrãseste sala dupã cel putin o orã, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisã nu este evaluatã, iar în statistici candidatul respectiv se considerã retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat urmãtoare, conform prevederilor legale. Baremele de corectare pentru fiecare disciplinã de examen vor fi postate pe site-ul Centrului National de Evaluare si Examinare, conform unei proceduri specifice. Rezultatele probei scrise se afiseazã la sediul centrului de examen si se publicã pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data prevãzutã în calendar -29.07.2020.
NICIUN COMENTARIU