Atentie, bârlãdeni! CUP face dezinsectie! Feriti albinele si viermii de mãtase!

DE INTERES… SC Compania de Utilitãti Publice SA, anuntã efectuarea unor lucrãri de combatere terestrã a insectelor: tîntarilor, mustelor si cãpuselor, pe domeniul public al municipiului Bârlad astfel:

Miercuri/Joi – 22 – 23/07-2020, interval orar 23:00 – 5:00

Grãdina Publicã; Parcul V.I.Popa; Spatii verzi din zonele de blocuri si case; Locuri de joacã pentru copii; Scuaruri si aliniamente stradale zona Nord.

Joi/Vineri – 23 – 24/07-2020, interval orar 23:00-5:00

Lacul Prodana; Spatii verzi din zonele de blocuri si case; Zona protectie Valea Seacã si canale deschise; Parcul Mihai Eminescu ; Locuri de joacã pentru copii; Scuaruri si aliniamente stradale zona Sud.

Insecticidul folosit la actiune va fi Aqua K-Othrine EW 20, produs avizat de Comisia Nationalã pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sãnãtãtii. În functie de conditiile meteorologice, lucrãrile vor fi reprogramate la interval de 24 ore.

PRECAUTII:

Sunt solicitati crescãtorii de albine si pasionatii de sericiculturã în luarea de mãsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi periculoase pentru familiile de albine si viermii de mãtase. Ca mãsuri de prim-ajutor, în caz de contact cu insectididul Aqua K-Othrine EW 20, se recomandã:

Contactul cu pielea: înlãturati îmbrãcãmintea si încãltãmintea contaminatã; spãlati imediat pielea cu multã apã si sãpun; solicitati sfatul medicului dacã iritatia persistã.

Contactul cu ochii: clãtiti imediat cu apã rece pentru cel putin 15 minute.

În caz de ingestie: clãtiti cavitatea bucalã cu multã apã; nu induceti voma; nu se consumã niciun aliment sau bãuturã; asigurati aerisirea; consultati medicul.

În caz de inhalare: scoateti pacientul la aer curat, asigurati-i cãldurã si posibilitatea de a se odihni; apelati la medic.
NICIUN COMENTARIU