Atentie, bârlãdeni, CUP face dezinsectie! Feriti albinele si viermii de mãtase!

DE INTERES… SC Compania de Utilitãti Publice SA, anuntã efectuarea unor lucrãri de combatere terestrã a insectelor (tîntarilor, mustelor si cãpuselor) pe domeniul public al municipiului Bârlad astfel:

Miercuri/Joi – 29 – 30/07-2020, interval orar 23:00 – 5:00

Grãdina Publicã; Parcul V.I.Popa; Spatii verzi din zonele de blocuri si case; Locuri de joacã pentru copii; Scuaruri si aliniamente stradale zona Nord.

Joi/Vineri – 30 – 31/07-2020, interval orar 23:00-5:00

Lacul Prodana; Spatii verzi din zonele de blocuri si case; Zona protectie Valea Seacã si canale deschise; Parcul Mihai Eminescu ; Locuri de joacã pentru copii; Scuaruri si aliniamente stradale zona Sud.

Insecticidul folosit la actiune va fi SOLFAC TRIO EC 200, produs avizat de Comisia Nationalã pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sãnãtãtii. În functie de conditiile meteorologice, lucrãrile vor fi reprogramate la interval de 24 ore.

PRECAUTII:

Sunt solicitati crescãtorii de albine si pasionatii de sericiculturã în luarea de mãsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi periculoase pentru familiile de albine si viermii de mãtase. Ca mãsuri de prim-ajutor, în caz de contact cu insectididul SOLFAC TRIO EC 200, se recomandã:

Indicatii generale: Se va iesi din zona periculoasã. Asezati si transportati victima într-o pozitie lateralã stabilã. Scoateti imediat hainele contaminate si depozitati-le în sigurantã.

Inhalare : Se va iesi la aer curat. Se va culca persoana respectivã si se va tine la cãldurã. Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgentã.

Contactul cu pielea: Se va spãla imediat cu apã si sãpun. Apa caldã poate creste în mod subiectiv senzatia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicatie sistemicã. În cazul pielii iritate, aplicati uleiuri sau lotiuni cu vitamina E. Dacã simptomele persistã, se va chema un medic.

Contactul cu ochii: Se va clãti imediat si din abundentã cu apã, inclusiv sub pleoape, timp de cel putin 15 minute. Scoateti lentilele de contact, dacã existã, dupã primele 5 minute si continuati sa clãtiti cu apã. Se va acorda asistentã medicalã dacã iritatia creste si persistã.

Ingerare: NU se va induce stare de vomã. Se va anunta imediat un medic sau spitalul de urgentã. Se va clãti gura.
NICIUN COMENTARIU