Atentie: Examenul de Titularizare începe cu o orã mai devreme

ÎNVÃTÃMÂNT… Ora de începere a examenului de Titularizare a fost schimbatã din cauza prognozei meteo pentru data de 29 iulie si a contextului epidemiologic. Astfel, cei aproape 600 de candidati înscrisi vor sustine proba scrisã la ora 09:00, si nu la 10, asa cum fusese programatã initial. Acestia vor avea acces în salã începând cu ora 07:30. “Pe data de 29 iulie 2020, accesul candidatilor în sãlile de concurs va fi permis pânã la 8:15. Presedintii comisiilor din centrele de concurs vor organiza activitatea Centrului, asigurând verificarea identitãtii candidatilor, instructajul acestora, multiplicarea subiectelor astfel încât la 9:00 plicurile sigilate cu subiecte sã se poatã desface în prezenta candidatilor”, a transmis Ministerul Educatiei.

Pentru viitorul an scolar, în judetul Vaslui, s-au înscris 573 de candidati la examenul de Titularizare pentru un total de 2.346 posturi în învãtãmântul preuniversitar de stat. Examenul se va desfãsura pe 29 iulie, mai devreme cu orã, potrivit unei informãri transmise de Ministerul Educatiei: “Având în vedere prognoza meteo pentru data de 29 iulie 2020 si contextul epidemiologic actual, luând în considerare si faptul cã toate probele scrise sustinute de elevi în cadrul examenelor nationale au început la 9:00, în data de 29 iulie 2020 proba scrisã din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar, sesiunea 2020, se va desfãsura tot începând cu 9:00″. Prin schimbarea orei de începere a probei scrise, care are un timp de rezolvare a subiectelor tot de 4 ore, se reduce practic timpul pe care candidatii îl petrec în salã, asteptând subiectele, desfãsurând chestiuni administrative (lipit coduri de bare, completat fisa de examen etc). Ministerul a transmis cã toate procedurile care pânã acum se desfãsurau într-o orã si un sfert, în intervalul 8.45-10.00, ar trebui sã se desfãsoare în 45 minute. “Astfel, în data de 29 iulie 2020 accesul candidatilor în sãlile de concurs va fi permis pânã la 8:15. Presedintii comisiilor din centrele de concurs vor organiza activitatea Centrului asigurând verificarea identitãtii candidatilor, instructajul acestora, multiplicarea subiectelor astfel încât la 9:00 plicurile sigilate cu subiecte sã poatã sã se poatã desface în prezenta candidatilor”. Proba scrisã din cadrul acestui concurs de titularizare va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor mãsurilor igienico-sanitare în vigoare.

Rezultatele examenului de Titularizare vor fi afisate pe 4 august

Proba scrisã a concursului national pentru ocuparea posturilor/cadrelor didactice vacante/rezervate în învãtãmântul preuniversitar, sesiunea 2020, se va desfãsura în trei centre de concurs si anume la Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, Liceul Teoretic “Emil Racovitã” Vaslui si Colegiul Economic “Anghel Ruginã” Vaslui. Trebuie spus cã doar un sfert dintre posturile destinate suplinitorilor, respectiv 467 de posturi, sunt complete, în restul cazurilor fiind vorba de fractiuni de normã. Nevoia de cadre didactice este mare si în mediul rural, dar si în cel urban, de exemplu, cele 467 de posturi complete sunt distribuite în mod aproape egal, 231 de posturi, la grãdinitele, scolile si liceele din orase, si 236 de posturi, la cele de la tarã. Pentru a putea ocupa un astfel de post de suplinitor, candidatii trebuie sã obtinã media minimã 5.00 la acest concurs national, repartizarea fãcându-se apoi în functie de optiunile candidatilor, în ordinea mediilor obtinute. Pentru redactarea lucrãrilor ei vor folosi cernealã sau pix de culoare albastrã, desenele/graficele se pot excuta si cu creionul negru. Este interzisã utilizarea instrumentelor de scris a cãror cernealã se poate sterge. Candidatii si profesorii asistenti nu pot avea asupra lor, în sãlile de concurs, cãrti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul si de comunicare la distantã. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latinã sau greacã veche si planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, postã”. Primele rezultate vor fi afisate pe 4 august. Contestatiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afisate rezultatele finale.
NICIUN COMENTARIU